Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İpek Yolu: Haçlı Çağı’nda Batı Akdeniz Hegemonya Mücadelesi (Ceneviz Cumhuriyeti Örneği Üzerinden)

Uluslararası Geçmişten Geleceğe İpek Yolu Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 October 2022

Yıldırım Bayezid Araştırmaları Üzerine Bazı Düşünceler

1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi, 9 - 12 October 2012

Books & Book Chapters

Erken Cumhuriyet Döneminde Ortaçağ Tarihçiliği

in: TÜRKİYE’DE TARİH VE TARİHÇİLİK, Reyhan Esma, Uzman Nasrullah, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.411-424, 2023

Metrics

Publication

8