Publications & Works

Articles Published in Other Journals

"Abdullah İbn Lehî’a (ö. 174/790) ve İlmî Kişiliği"

Ош мамлекеттик университети Теология факультетинин илимий журналы (Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi), no.31, pp.7-35, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

"Hadis Usulünde Râvi ve Rical Tenkidinin Teolojik Temelleri"

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.410-434, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

“Tıbb-ı Nebevî Kavramı Bağlamında Hz. Peygamberin Öğretilerinde Vakit Vurgusu”

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), vol.1, pp.353-363, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

The Concept of al Fisq Al Faasiq in the Quran and its Historical Adventure of Transformation

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.24, pp.411-425, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Bir Mücadele Adamı Hasan Basri Çantay daki 1887 1964 Vatan Sevgisinin Kur anî ve Nebevî Temelleri

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.33-54, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

İsmail Sadık Kemal in Âsâr ı Kemâl deki Hadisçiliği

Dini Araştırmalar, vol.18, no.46, pp.45-65, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Sadreddin Konevî nin ö 673 1274 Hadisçiliği Meselesi

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.39-61, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

İslâm Garip Başladı Hadisine Orijinal Bir Bakış Açısı Getiren Mehmet Feyzî Efendinin Peygamberlik ve Sünnet Anlayışı

Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.49-87, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Fısk Kavramı ve Hadis Usûlü Açısından Fısku r râvî

Çukurova Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.21-54, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Modern Hadis Tenkit Üslûbu Üzerine Cibril Hadisi ile İlgili Temelsiz Bir Eleştirinin Eleştirisi

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.67-85, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Hz Peygamber in Dinî Mimariye Nakşedilen Sözlerinin Bölge Halkına Verdiği Mesajlar Edirne Balkanlar Genel Mukayesesi

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.179-215, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Hutbe Mecmualarında Hadis Kullanımı

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.17, pp.357, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Sünnet e Bağlılığı ve Bazı Kritik Olaylardaki Dikkat Çekici Durumu Açısından Hz Osman

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.8, pp.21, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

İlgili Rivâyetler Yönünden Hz Peygamber Döneminde Vahyin Yazımı Meselesi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.49, pp.123-150, 2008 (Scopus)

Ehl i Sünnet Akait Kitaplarında Kullanılan Mizan ile İlgili Hadisler

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.7, pp.133, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Hadislerde Dünya ve Arz Kelimeleri Buhârî Örneği

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.48, pp.153, 2007 (Scopus)

Şeytanın Hileleri ve Korunma Yolları Hakkında Bir Çalışma Risâle i Teavvüz Kaynak Tahlil ve Tahkiki

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.6, pp.123, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi nde Bulunan Hadise Dair Yazma Eserler

Hadis Tetkikleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.141-152, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Kur ân da Dünya ve Arz Kelimelerinin Kullanımı

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2005 (Scopus)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Râvi Tenkidinde Öznellik Sorunu"

19. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 27 - 29 September 2021, pp.164-169

"İstanbul Sözleşmesi Geleneksel Türk Aile Yapısının Önünde Bir Tehdit mi?"

ULUSLARARASI AİLE ve DEĞERLER SEMPOZYUMU, Bishkek, Kyrgyzstan, 7 - 09 October 2021, pp.104-114

Mimaride Mana ve Ruh: Süslemede Kullanılan Hadisler -Hilye ve Şemâil Rivayetleri Örneği-

Türk Kültürü, Sanatı ve Edebiyatında Hadisler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2021

"Hadis Usulünde Tenkidin Önemi"

19. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 27 - 29 September 2021, pp.170-176

İslâm Medeniyetine Katkıları Bağlamında Ebû Abdullah el-Buhârî’nin (ö. 256/870) Hadis İlmine Getirdiği Yenilikler

Orta Asya Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 October 2018 - 01 January 2019, pp.459-466

Büyük Eğitimci Ahmet Yesevî’nin (ö. 562/1166) Hocası Arslan Ba-ba’nın Dinî Kimliğiyle Alâkalı Rivayetler Üzerine

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018, vol.5, pp.149-162

Pîr-i Türkistan Ahmet Yesevî’nin (ö. 562/1166) Hocası Arslan Baba Bir Sahâbî Olabilir Mi?

VI. ULUSLARARASI ŞEYH ŞABAN-I VELİ YESEVÎLİK SEMPOZYUMU, 23 - 25 November 2018

Bir Eğitimci Olarak Rasûlullah

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018, vol.5, pp.139-148

Balıkesir’in Türk Dünyasına Armağanı: Hasan Basri Çantay (1887-1964) ve Türk Kültürüne Hizmetleri

Türkküm 2018- Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi, Balıkesir, Turkey, 5 - 08 September 2018, pp.211-214

Birlikte Yaşama Hukuku Bağlamında İrtidatla İlgili Hadislerin Yorumu

Dil Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi, 8 - 10 November 2018

İslâm’ın Öngördüğü Çevre Ahlâkının Neresindeyiz?

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018, pp.102-120

Kabul Açısından Fâsığın Haberi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 05 May 2018, pp.121-133

Kanuni Dönemi Klasik Osmanlı Medreselerinde Eğitim-Öğretim Anlayışı

15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 8 - 12 September 2017

Necmeddin et Tarsûsî (ö.758/1357) ve Hilafetin Kureyşîliği Hadisine Yaklaşımı

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – III Ramazanoğulları Beyliği, 3 - 05 November 2016, pp.383-396

Hadislerin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metnin Sübutunun Zannî Oluşunun Muhtemel Sonuçları

İslam ve Yorum Temel Tartışmalar, İmkanlar ve Sorunlar, 8 - 10 May 2017

Mehmet Feyzî Efendi’de (ö. 1989) Türk-İslâm Sentezi Düşüncesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18 - 20 May 2017

Nasların Doğru Anlaşılması ve Yorumlanmasında Sahabenin Etkisi

Irregular Migration Towards EU and Balkan Countries, 27 - 30 April 2017

Din Anlayışındaki Bilgi Eksikliğinin Pratik Hayattaki Tezahürleri

Third Sarajevo International Conference- Irregular Migration Towards EU and Bal-kan Countries, 27 - 30 April 2017

XVI. Yüzyıl Osmanlısında Bir Müderrisin Kaleminden Eğitim ve Öğretim Esasları

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 December 2016, vol.2, pp.91-104

Tıbb ı Nebevî Kavramı Bağlamında Hz Peygamberin Öğretilerinde Vakit Vurgusu

5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, Türkistan, KAZAKİSTAN, 13 - 15 April 2016, vol.2, pp.353-363

Millî Mücadele Kahramanlarından Hasan Basri Çantay'da (1887/1964) Dinî ve Millî Şuur

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Bakü, AZERBAYCAN, 28 - 31 October 2015, pp.59-68

Resûl-i Ekrem'den Mükemmel Eğitim Uygulamaları

Öğder (Öğretmenler Derneği) Adana 2. İl Eğitim Şurası, Turkey, 27 December 2015

Hz. Peygamber'in Öğretilerinde Vakit Vurgusu ve Müslüman Bireyin Zamanla İmtihanı

Adana 2015 Uluslararası İslam&Tıp -Tıbb-ı Nebevi- Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 7 - 09 October 2015

"İslâm Garip Başladı" Hadisine Orijinal Bir Bakış Açısı Getiren Mehmet Feyzî Efendi'nin Peygamberlik ve Sünnet Anlayışı

II. Uluslarası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu-Kastamonu'nun Manevi Mimarları, 4 - 06 May 2014, vol.1, pp.89-123

Türk İslâm Davasının Büyük Mütefekkiri Mehmet Feyzî Efendi (ö. 1989) ve Türk Dünyasına Birlik Reçetesi: "İslâmiyet Ruhumuz, Türklük Bedenimizdir"

Uluslararası Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi Gönül Sultanları Buluşması, Eskişehir, 26 - 28 May 2014, vol.2, pp.669-696

Türkiye'de İlâhiyat ve Dengi Lisans Programlarında Okutulan Hadis Dersleri ve Müfredatları

III. Hadis Anabilim Dalları İhtisas Toplantısı, Adana, Turkey, 24 - 26 October 2014

Bir Mücadele Adamı Hasan Basri Çantay'daki Vatan Sevgisinin Kur'ânî ve Nebevî Temelleri

Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Çantay Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKIYE, Turkey, 19 - 21 September 2014

Türk İslâm Mimarisinde Kullanılan Hadislerin Sıhhat Açısından Değeri

I. Uluslar arası Hadis İhtisas Sempozyumu, Yakındoğu Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 27 - 28 April 2012, pp.190-251

Kur an daki Fısk Fâsık Kavramı ve Tarihsel Dönüşüm Serüveni

2. Uluslararası Kur'an'ı Yeniden Düşünme -Kur'an Kavramları- Sempozyumu, 10 - 11 May 2014

Türk İslâm Mimarisinde Yazılı Süsleme ve Hadis Kullanımı

1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyumu (Diyanet İşleri Başkanlığı- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi), Turkey, 2 - 05 October 2012, pp.203-228

İstanbul Sufi Mehmed Paşa Dârülhadisi Müderrisi / Süleymaniye Camii'nin İlk Vaizi Muharrem Efendi (ö. 983/1575) ve "Ta'lîmü'l-Müte'allim li Terğîbi Tâlibi'l- İlm" Adlı Eseri

Anadolu’nun İslâmlaşma Sürecinde Dâru’l-Hadisler Sempozyumu (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), Turkey, 8 - 09 September 2012, pp.221-238

Hz Peygamber in Dini Mimariye Nakşedilen Sözlerinin Bölge Halkına Verdiği Mesajlar Edirne Balkanlar Genel Mukayesesi

Uluslar arası Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed (s.a.v.) Sempozyumu-Ortaasya-Kafkasya-Balkanlar- (Sakarya Üniversitesi), 7 - 08 March 2009, vol.2, pp.297-332

Books & Book Chapters