Education Information

Education Information

 • 2000 - 2004 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Turkey

 • 1983 - 1985 Postgraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

 • 1979 - 1983 Undergraduate

  Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Tek parti dönemi toplumsal cinsiyet anlayışı (1923-1946)

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

 • 1985 Postgraduate

  Kentleşme süreci içerisindeki insanın toplumsal yaşantısı çerçevesinde konut sorununa yaklaşım

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English