Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Kaynağı Olarak Türkiye Karbon Vergisinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme

Techno-science 2nd International Conference, on Technology and Science, Burdur, Turkey, 14 - 16 November 2019 Sustainable Development

Tarihsel Maddeci Yazından Maliye Tarihine Katkılar

Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences, Ankara, Turkey, 25 - 26 April 2019

Gıda Krizinin Ekonomi Politiği

FSECON International Congress on Social Sciences, Ankara, Turkey, 14 - 15 September 2018

Türkiye’de 2008 Sonrası Gıda Fiyat Krizi İncelemesi

International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018

Tarımda Küçük Üreticilik ve Devlet

Türkiye Sosyal Bilimler Derneği, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2015

Financialization, Public Finance and Conflicts in Europe and Turkey

International Initiative for Promoting Political Economy, Fifth Annual Conference, in Political Economy,., NAPOLİ, Italy, 16 - 18 September 2014

Emission Responsibility and Relative Importance of the Productive Sectors in Turkey: 2002-2011.

International Conference on Eurasian Economies, Skopje, Macedonia., ÜSKÜP, Macedonia, 01 July 2018 - 01 July 2014

Books & Book Chapters

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda Hesap Verilebilirlik ve İç Kontrol Sisteminin Etkinliği

in: Maliye Alanında Ulusal ve Küresel Değerlendirmeler: Teori, Politika ve Hukuk, Karabulut Ş., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.129-145, 2021

Kamu Müdahalesi

in: Essential of Economics, Atatoprak N.Y., Öztürk R.H., Balı S., Editor, Nobel, Ankara, pp.172-191, 2021

Financing of Global Public Goods: The Case of Syrians in Turkey

in: Dynamics of Globalization at the Crossroads of Economics, Ahmet Arif Eren, Altuğ Murat Köktaş, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.217-226, 2019

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Kaynağı Olarak Türkiye Karbon Vergisinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme

in: Enerji, Çevre ve İktisat Araştırmaları, Mehmet Karagül, Afşin Güngör, Ümit Koç, Ali Özhan Akyüz, Azim Doğuş Tuncer, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.137-152, 2019

An Observing on the Causality Between Inflation and Interest Ratesin Turkey

in: Economic and Management Issues in Retrospect and Prospect, Eszter Wirth, Orhan Şimşek, Şükrü Apaydın, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.227-235, 2018

Rethinking on Food Price Speculation in Terms of Global Financial Crisis

in: Economic Issues in Retrospect and Prospect, A. Gorecka, A Göktaş and A . Parlinska, Editor, IJOPEC Publication, London, pp.455-465, 2018

Küresel Ekonomik Kriz ve Uygulanan Vergi Politikaları

in: Küresel Finansal Krizden Borç Krizine: Nedenler ve Beklentiler, Erşan Sever, Murat Demir, Editor, Ekin Basım Yayın, pp.239-267, 2014

Metrics

Publication

22
UN Sustainable Development Goals