Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Görsel Cinas ve Sosyal Afişlerde Kullanımı

Akdeniz Sanat Dergisi , vol.10, no.18, pp.1-10, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sanatın Kaçınılmazlığı

ALTAMİRA , no.2, pp.11, 2004 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Artırılmış Gerçekliğin Sanat Bağlamında İncelenmesi

2. ULUSLARARASI BALKANLAR, ANADOLU, KAFKASYA ve TÜRKİSTAN COĞRAFYASI SANAT, KÜLTÜR, TARİH ve FOLKLOR KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLER, Konya, Turkey, 9 - 12 May 2022

Video Oyunlarında Telif Hakları

2. ULUSLARARASI BALKANLAR, ANADOLU, KAFKASYA ve TÜRKİSTAN COĞRAFYASI SANAT, KÜLTÜR, TARİH ve FOLKLOR KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Turkey, 10 May 2022

SERGİ TASARIMINDA ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM OLARAK SANAL SERGİLER

3. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2022

NEW MEDIA ADVERTISING, WHERE ADVERTISING BECOMES APPEALING

3. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 10 November 2022

CONTINUITY AS A VISUAL EXPRESSION METHOD IN POSTER DESIGN

1st International Conference on Innovative Academic Studies, Konya, Turkey, 10 - 13 September 2022

Op Art and Its Use in Advertising Design

1st International Conference on Innovative Academic Studies (ICIAS 2022), Konya, Turkey, 10 - 13 September 2022

TÜRKİYE’DE HABERCİLİKTE KULLANILAN İNFOGRAFİK ÜRETİMİ; ANADOLU AJANSI ÖRNEĞİ

10.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 - 17 September 2021

İNFOGRAFİKLER’İN SOSYAL MEDYA’DAKİ ETKİSİ: TWITTER ÖRNEĞİ

10.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 - 17 September 2021

Grafik Tasarımda Sosyal Sorumluluk Kampanyaları ve Bir Uygulama Çalışması

15. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU ÇEVRİMİÇİ KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Turkey, 21 - 22 June 2021

Otomobil Reklam Kampanyalarında Emoji Kullanımı: Mitsubishi, Jeep, Ford Markaları Üzerine Bir Değerlendirme

15. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU ÇEVRİMİÇİ KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Turkey, 21 - 22 June 2021

GRAFİK TASARIMINDA SOSYAL İÇERİKLİ GERİLLA UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

5. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2021

MOBİL OYUN SEKTÖRÜNDE HİPER GÜNDELİK OYUNLARIN HIZLI YÜKSELİŞİNİN İNCELENMESİ ..

5. ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2021

YEŞİLÇAMIN GALAKSİSİ: 1960-75 YILLARI ARASINDA YILMAZATADENİZİN BİLİMKURGU FİLM AFİŞLERİNİN GRAFİKTASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ

4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu4. International Mediterranean Symposium, Mersin, Turkey, 22 - 24 October 2020, vol.1, pp.293-306

Arayüzlerde Hacim İlhamı: Yaratıcı UI tasarım Konseptlerinde 3 Boyutlu Grafikler

4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu, Mersin, Turkey, 22 - 24 October 2020

Grafik Tasarımda Retro

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI 100.YIL EĞİTİM SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.275-281

Interaction of Art and Pscyhology

International Paris Conference on Social Sciences III, Paris, France, 15 November - 17 December 2019, pp.367-370

Kitap Tasarımlarında Yeni Yaklaşımların Grafiksel Açıdan İncelenmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası100.Yıl Eğitim Sempozyumu, Samsun, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.248-261

Mobil Uygulama Arayüz Tasarımlarında Tipografi Kullanımının İncelenmesi:Sosyal Medya Örneği

I. SADA ULUSLARARASI DİSİPLİNLERARASI SANAT SEMPOYUMU / SERGİSİ, Ankara, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.47-58

Social Reflection in Turkish Picture Art

Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.356-364

Türk Resim Sanatında Toplumsal Yansıma

Innivation and Global Issues in Social Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017

Ülke Markaları: Turizm Logolarının Tipografik Açıdan İncelenmesi

Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, Turkey, 27 - 29 April 2017

Resim Sanatı ve Gelenek

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.51-57

Logo Tasarımında Kaligrafik Yaklaşımlar

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Turkey, 18 - 20 May 2017

Modern Zamanların İlacı Sanat Terapisi

1. Uluslararası Sanat Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Turkey, 20 - 22 April 2017

Kamu Spotlarının Grafik Tasarım Açısından İncelenmesi

ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına), Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016, vol.2, pp.21-27

Çevreye Duyarlı Grafik Tasarım ve Grafik Tasarımcının Sosyal Sorumluluğu

Gazi Üniversitesi 2. Uluslararsı Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2015, vol.1, pp.241-249

Grafik Tasarımcının Sosyal Sorumluluğu ve Çevreye Duyarlı Grafik Tasarım

Gazi Üniversitesi 2.Uluslararsı Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2015, vol.1, pp.241-249

Türk Özgün Baskı Sanatında Sembolik anlatım

INTERNATIONAL TURKIC CULTURE ,ART AND PTOTECTION OF CULTURAL HERİTAGE SYMPOSIUM/ART ACTIVITY, 15 - 17 May 2014

Sanat Eğitimcisinin Seçimi I Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu 53 61 Çanakkale 1999

I. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Çanakkale, Çanakkale, Turkey, 28 - 30 April 1999, pp.53-61

Eğitim Fakülteleri Resim- İş Eğitimi Bölümlerinin Orta Öğretim Programları Açısından Önemi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 27 - 29 November 1997

Books & Book Chapters

TÜRK ÇİNİ SANATINDAKİ MOTİFLERİN ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE UYGULANMASI; KARACA ÖRNEĞİ

in: Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları "TÜRK ÇİNİ SANATINDAKİ MOTİFLERİN ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE UYGULANMASI; KARACA ÖRNEĞİ", Prof. Dr. Yüksel Akay Unvan, Doç. Dr. Ruhi İnan, Editor, Livre de Lyon, pp.414-446, 2022

Gerçeğin Varoluşu,Gerçeğin Yok Oluşu

in: Black Mırror Aynadan Yansıyanlar, Kına Ahmet Sezer, Aşılıoğlu Emre, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.93-110, 2021

Grafik Tasarımda Soyutlama

in: Güzel Sanatlar Alanında Teori ve Araştırmalar II, Vasfi Hatipoğlu, Editor, Gece Kitabevi, Ankara, pp.153-170, 2020

Gestalt Görsel Algı Kuramının Yaratıcı Kullanımı; Figür Zemin ve Odak Noktası İlkeleri

in: Güzel Sanatlar Alanında Teori ve Araştırmalar II, Vasfi Hatipoğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.137-151, 2020

EXAMINING GOOGLE PLAY APPLICATIONSIN TEACHING COLOR CONCEPT INPRE-SCHOOL CHILDREN AND ANINTERFACE DESIGN EXAMPLE

in: Güzel Sanatlar Alanında Teori ve Araştırmalar II, Doç. Dr. Vasfi Hatipoğlu, Editor, Gece kitaplığı, pp.333-354, 2020

BÖLÜM 7GESTALT GÖRSEL ALGI KURAMININ YARATICIKULLANIMI FIGÜR ZEMIN VE ODAK NOKTASIİLKELERIBirsen ÇEKEN Merve ERSAN..........................................................

in: Güzel Sanatlar Alanında Teori ve Araştırmalar II, EditörDOÇ. DR. VASFI HATIPOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.120-135, 2020

ÇİZGİ ROMANDA SESİN ALGILANMASI VE ORTAK UZLAŞI ALANI YARATILMASINDA TİPOGRAFİNİN GÜCÜ VE İŞLEVİ

in: Güzel Sanatlar Alanında Akademik Çalışmalar, Cengiz Şengül, Aydın Zor, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.205-212, 2020

Bölüm 4-Gıda Ürünleri Ambalaj Tasarımlarında BilgininKullanımı ve Bilgilendirme Tasarımı

in: Gıda Ürünleri Ambalaj Tasarımlarında BilgininKullanımı ve Bilgilendirme Tasarımı, Burcu Avcı Akbel, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.57-70, 2020

KALİGRAMLARIN GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

in: Güzel Sanatlar Alanında Akademik Çalışmalar, Cengiz Şengül, Aydın Zor, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.247-261, 2020

ZANAAT VE EL ÜRETIMI TEKNIKLERINGRAFIK TASARIMA KATKISI

in: Güzel Sanatlar Alanında Yeni Ufuklar, Prof.Dr. Hasan Arapgirlioğlu,Prof.Dr.Salih Akkaş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara,New York, pp.9-21, 2019

Grafik Tasarımda Minimalizme Karşı Maksimalizm

in: International Researches in Social Sciences and Humanities, Mehmet Dalkılıç, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.53-64, 2019

Grafik Kullanıcı Arayüzünde Tasarım Yaklaşımları

in: Güzel Sanatlar Alanında Yeni Ufuklar, Hasan Arapgirlioğlu, Salih Akkaş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.23-45, 2019

GRAFIK KULLANICI ARAYÜZÜNDE TASARIMYAKLAŞIMLARI

in: Güzel Sanatlar Alanında Yeni Ufuklar, Prof.Dr. Hasan Arapgirlioğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.25-45, 2019

Zanaat ve El Üretimi Tekniklerin Grafik Tasarıma Katkısı

in: Güzel Sanatlar Alanında Yeni Ufuklar, Hasan Arapgirlioğlu, Salih Akkaş, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.9-21, 2019

Açık Hava Reklam Panolarında Yaratıcı Çözümler

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017, Prof.Dr. Bünyamin AYHAN, Prof. Dr. Mustafa AY, Doç.Dr. Selahattin AVŞAROGLU, Doç.Dr. Şerife AKPINAR, Editor, Çizgi Kitabevi, Antalya, pp.723-732, 2017

Günümüz Afiş Sanatında Görsel Dil ve Yaklaşım; Kültürel Afişler Üzerine Bir İnceleme

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2017, Prof. Dr. Bünyamin AYHAN, Prof. Dr. Mustafa AY, Doç.Dr. Selahattin AVŞAROGLU, Doç.Dr. Şerife AKPINAR, Editor, Çizgi Kitabevi, Antalya, pp.713-722, 2017

ADIM ADIM SULUBOYA suyun sırrı

ASİL YAYIN DAĞITIM LTD.ŞTİ, Ankara, 2005

Metrics

Publication

106

Project

2

Thesis Advisory

30

Open Access

3