Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Güzel Sanatlar Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerin Alana Yönelik Memnuniyet Düzeyleri“

I. Uluslararası Bilim, Kültür ve Sanat Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 October 2019, pp.12-18

Engelli Bireylerin Toplumsallaşmalarına Yönelik Düzenlenen Sanat Çalıştaylarının Etkililiğine İlişkin Katılımcı Refakatçi Görüşleri

Cumhuriyetin Işığında Yükseköğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2016, pp.510-522

Görsel Sanatlar Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Engelli Bireylere Yönelik Görsel Sanatlar Eğitimi

Cumhuriyetin Işığında Yükseköğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2016, pp.577-599

Algı Psikolojisi ve Görsel Sanatlar

Hitit Üniversitesi Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 26 - 28 September 2016, pp.27-42

El ve Kollarını Kullanamayan Fiziksel Engelli Bireyler İçin Tasarlanan Uyarlama Aletleri ve Bunların Görsel Sanatlar Eğitimi Alanında Kullanılması

I. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Dün, Bugün, Gelecek Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Turkey, 27 - 29 April 2011

Books & Book Chapters