Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Turkey

 • 2016 - 2019 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2011 - 2015 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNDE İŞ BECERİKLİLİĞİ: PSİKOSOSYAL DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Yl) (Tezli)