Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2018 - Continues Research Assistant

    Ankara Haci Bayram Veli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü