Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

WEB OF SCIENCE VERİ TABANINDA HASTANELERİN ULUSLARARASILAŞMASI İLE İLGİLİ MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.8, no.2, pp.239-256, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Özel zincir hastanelerin marka konumlarının algılama haritaları yardımıyla incelenmesi

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, vol.8, no.2, pp.281-298, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Covid-19 Sürecinde Kompulsif Satın Alma ve Ruhsal Travma Belirtilerinin Değerlendirilmesi

ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.1, pp.413-426, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

KADIN TÜKETİCİLERDE SOSYAL MEDYADA MARKA İLETİŞİMİNE YÖNELİK TUTUM, TUTKU, AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM VE MARKA SADAKATİ

Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.1, pp.28-52, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlık Hizmetlerinin Uluslararasılaşması Kapsamında Özel Hastanelerin Erken Ve Hizli Uluslararasılaşması: Liv Hospital Örneği

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.34, pp.1306-1337, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Perception Maps and Brand Positioning: A Investigation on Turkish Hospital Chains

7th International Health Sciences and Management Congress, İstanbul, Turkey, 16 June 2022

KORONAVİRÜS ERKEN SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE SAĞLIK POLİTİKALARI"

9. UluslararasıTıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 18 March 2022

Covid-19 Pandemisi Döneminde Türk Sağlık Sektörünün Uluslararası Rekabet Durumunun Porter´ın Elmas Modeli Kapsamında Analizi

IS-BE 2. International Syposium on Business, Economics, & Education, Ankara, Turkey, 7 - 08 April 2021, pp.62 Sustainable Development

INTERNATIONALIZATION PROCESS OF TURKISH HOSPITAL CHAIN: DUNYAGOZ CASE STUDY

The International Symposium on Business Administration and Economics, 4 - 05 June 2020

THE INTERNATIONALIZATION PROCESS OF TURKISH HOSPITAL CHAIN: LIV HOSPITAL CASE STUDY

International Marketing In the Age of Business–Government–Industry Linkages CIMAR, 17 June 2019

EARLY AND RAPID INTERNATIONALIZATIONS OF HOSPITALS:THE ROLE OF TECHNOLOGY AND ORGANIZATIONAL CAPABILITIES

IsBe 2020 Ankara, Turkey 1The International Symposium on Business Administration and Economics, Ankara, Turkey, 4 - 05 June 2020

Government Subsidies in the Innovation Activities of SMEs: The Case of Medical SMEs

28th International Consortium for Marketing Research (CIMaR) Conference, 17 June 2019

TÜRKİYE DE HASTANELER VE HASTANELERİN ULUSLARARASILAŞMASI

8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, 10 - 12 September 2014

Books & Book Chapters

Covid-19 Pandemisi Döneminde Türk Sağlık Sektörünün Uluslararası Rekabet Durumunun Porter´ın Elmaz Modeli Kapsamında Analizi

in: Covid 19 Pandemisinin İşletme ve Ekonomi Alanında Etkileri: Seçme Yazılar, AKSOY, Ahmet, KARAPINAR, Aydın, ZAİF, Figen, AYDINTAN, Belgin, Editor, Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti, Ankara, pp.137-156, 2021 Sustainable Development

Sağlık Turizmi

in: Sağlık Kurumları İşletmeciliği Güncel Konular, Divanoğlu Uslu Sevilay, Zengin Asude Yasemin, Editor, Nobel, Ankara, pp.199-216, 2021