Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Dr), Turkey

 • 2012 - 2016 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Istanbul University, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Özümseme kapasitesinin stratejik esneklik üzerine etkisi: OSTİM sanayi bölgesi örneği

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon (Dr)

 • 2016 Postgraduate

  İşe alıştırma eğitimlerinin iş tatmini üzerine etkisi: Konya’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde bir uygulama

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Eğitimi (Yl) (Tezli)