Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kentsel Ekoloji Üzerinden Estetik Tasarılar ve Kuzey Ankara Örneklemi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.25, pp.323-339, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Antroposen ve Yeni Dünya Tasarıları

Fine Arts, vol.14, no.3, pp.186-199, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Geçiciliğin Etkisi ve Yeni Çevre Tasarıları

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.9, no.19, pp.93-106, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Fanilik Üzerine Yeniden Düşünüş

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.21, pp.245-263, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mekânın Dönüşümü Üzerine Kurgusal Yaklaşımlar

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.13, pp.143-152, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Heykel Denilen Şeyde Avangardın Dönüşümü İle Yeni Açılımlar

Sanat Dünyamız Kültür ve Sanat Dergisi, no.117, pp.43-49, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sonsuz Görüntü:Yeniden Kurgulama Stratejileri

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.857-869

Çağdaş Sanat Paradoksu ve Yeni Alımlama Parametreleri

Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi 2.Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2015, vol.2, pp.299-309

Kamusal Alanda Sanat ve Tarihi Belgeleme

IX.Ulusal Sanat Sempozyumu/Kamusal Alanda Sanat, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2009, pp.255-263

Toprak ve Ateşin Postmodern Birlikteliği

IV. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 14 - 27 June 2010, pp.649-662

Seramik Heykellerde ‘Kitsch’ Olgusunun Estetik Kategoride Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Kütahya Çini Sempozyumu ve I. Avrasya Seramik Kongresi, Kütahya, Turkey, 6 - 08 October 2010, pp.75