Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sonsuz Görüntü:Yeniden Kurgulama Stratejileri

II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.857-869

Çağdaş Sanat Paradoksu ve Yeni Alımlama Parametreleri

Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi 2.Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2015, vol.2, pp.299-309

Kamusal Alanda Sanat ve Tarihi Belgeleme

IX.Ulusal Sanat Sempozyumu/Kamusal Alanda Sanat, Ankara, Turkey, 18 - 20 November 2009, pp.255-263

Toprak ve Ateşin Postmodern Birlikteliği

IV. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 14 - 27 June 2010, pp.649-662

Seramik Heykellerde ‘Kitsch’ Olgusunun Estetik Kategoride Değerlendirilmesi

III. Uluslararası Kütahya Çini Sempozyumu ve I. Avrasya Seramik Kongresi, Kütahya, Turkey, 6 - 08 October 2010, pp.75

Metrics

Publication

11

Thesis Advisory

2

Open Access

3