Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hayvanların Ceza Hukuku Yoluyla Korunması

Hayvanların Hakları Olabilir Mi?, Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Turkey, 17 March 2021

Çocuklar Bakımından Uzlaştırma

Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu, Turkey, 12 - 13 November 2020

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uluslararası Belgeler ve Uygulama

Uygulama Ve Teoride Kişisel Verilerin Korunması Konferansı, Turkey, 04 March 2020

İnfazın Devri ve Hükümlünün Naklinde Güncel Gelişmeler

Cezaî Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Sempozyumu, Turkey, 13 April 2018, pp.199-212

Human Rights Law and Criminal Law Aspects of Prisoner Hunger Strikes in Turkey

First Turkish- Italian Constitutional Law Conference: ”Multilevel Protection of Human Rights”, Turkey, 2 - 04 June 2014 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Ceza Hukukunda Uyum Sürecinin Ardında Yatan Dinamikler

in: Bilişim Teknolojisi ile Globalleşen Dünyadaki Tehlikelerin Önlenmesi ve Ceza Hukuku (Yazarın Seçilmiş Makaleleri), Yenisey Feridun, Oktar Salih, Başer Doğan Zehra, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.223-258, 2021

Yolsuzluk Olgusu ve Ceza Hukuku Sorumluluğu: Uluslararası Örgütlerin İzleme ve Denetleme Mekanizmalarının "Şeffaflığın" ve "Hesap Verebilirliğin" Sağlanmasındaki Rolü

in: 5. Türk-Kore Ceza Hukuku Günleri - Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu Cilt I, Özgenç İzzet, Şahin Cumhur, Turhan Faruk, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.281-302, 2020 Sustainable Development

The Phenomenon of Corruption and Criminal Responsibility: The Role of Monitoring and Supervising Bodies of International Organisations in Securing "Transparency" and "Accountability"

in: 5. Türk-Kore Ceza Hukuku Günleri - Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu Cilt I, Özgenç İzzet, Şahin Cumhur, Turhan Faruk, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.303-323, 2020 Sustainable Development

Suçluların Geri Verilmesinde Yeni Arayışlar: Geri Vermede Basitleştirilmiş Usul

in: Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, , Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.1097-1126, 2018

Metrics

Publication

21

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals