Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Boşanmanın Mizahı: Taşıt Folklorunda Rahatlama Kuramı

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 03 December 2022, pp.1-15

Toplumsal Uygulama Ve Ritüellerin Kutsal Nesnesi: Kur’an-I Kerim

AKDENİZ 7.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Mersin, Turkey, 12 March 2022, pp.56-75

Kutadgu Bilig'de Adın Ölümsüzlüğü Üzerine Ontolojik Bir Yaklaşım

AKDENİZ 7.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Mersin, Turkey, 12 March 2022, pp.76-93

“Kültürel Bellekte İkiz Çocuklara Ad Verme Geleneği”

UKDA Sempozyum Prof. Dr. A. Hâluk Dursun Anısına Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 6-8 Aralık 2019. Ankara., Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019

Gelenek ve Marjinalleşme Türk Kültüründe Gelin Kuşağının Rengindeki Değişim

UKDA SEMPOZYUM PROF DR A.HALUK DURSUN ANISINA ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 6 - 09 December 2019, pp.86

Kutadgu Bilig ve Günümüz Kültürel Belleğinde Rüya Yorumlama

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası Sempozyum, Ankara, Turkey, 3 - 05 October 2019

Kültürel Bellekte Ad Verme Geleneği: “Yunus Emre” Adı Üzerine Bir İnceleme

V. Yunus Emre Sempozyumu, 02-03 Mayıs 2019, Ordu, Turkey, 2 - 03 May 2019

Kültürel Bellekte “Ayıp/lama” Kavramı ve Halk Hukuku Açısından Analizi

1. ULUSLARARASI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ KONGRESİ, 23 - 25 November 2018

TARİHÎ VE MENKIBEVİ ŞAHSİYETLERİN ADLARININ KARIŞTIRILMASI MESELESİ: SATUK BUĞRA HAN MI SALTUK BUĞRA HAN MI?

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ VE MEDENİYETİ KONGRESİ, 5 September - 08 November 2018

KÜLTÜREL BELLEĞİN GÖRSEL METİNLERİ:EFEMERA OLARAK SİGARA PAKETLERİ

1. ULUSLARARASI EFEMERA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU Koç Üniversitesi, 25 - 27 April 2018

POPÜLER KÜLTÜRDEKİ OKUNMUŞ UYGULAMASINI SENKRETİZM BAĞLAMINDA OKUMAK

HALK KÜLTÜRÜNDE SU ULUSLARARASI SEMPOZYUMU MOTİF VAKFI VE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ YAYINLANMIŞ BİLDİRİ, Tekirdağ, Turkey, 8 - 10 November 2013

TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN SAÇ ADAĞI KARA İYELERİ AZRAİL İ KANDIRMAK

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL CİNSİYET VE HALK KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU, Turkey, 20 - 22 March 2015

NAZAR İNANCININ TÜRK İSLAM SENKRETİZMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 1. GENÇ AKADEMİSYENLER SEMPOZYUM BİLDİRİLER KİTABI, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2013, pp.169-183

NETLOR BAĞLAMINDA BOŞNAK OLMAK BOŞNAK KİMLİĞİ İNŞASI VE KÜLTÜR AKTARIMINDA TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI, Bosnia And Herzegovina, 17 - 19 May 2013

Books & Book Chapters

KENTTE BAYRAMLAŞMA GELENEĞİ: ŞEHİR EFSANELERİ KORUR MU KORKUTUR MU?

in: KURAMSAL YAKLAŞIMLAR IŞIĞINA KENT FOLKLORU, ARSLAN, ERKAN, Editor, ÇİZGİ YAYINEVİ, İstanbul, pp.88-100, 2023

KENT EFSANESİ OLARAK TEBDİLİ KIYAFET: VALİ RECEP YAZICIOĞLU

in: TEBDİL-İ KIYAFET, Emine Gürsoy Naskali, Editor, PARADİGMA AKADEMİ, Çanakkale, pp.331-353, 2023

Sözlü Tarih ve Ağıtlar: Trabzon’un Köprübaşi İlçesi Beşköy Beldesinde 1998 Yılı Sel Felaketi

in: TARİHİ KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA TRABZON, TEMEL ÖZTÜRK VD., Editor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Trabzon, pp.1485-1520, 2023

Ağaç Kültü Etrafında Mitik Anlatı: Fakelore ve Folklorizm Bağlamında Nuh Tepesi (2019)

in: Mitoloji Araştırmaları IV, Gümüş, İbrahim, Editor, Paradigma, Çanakkale, pp.3-21, 2022

Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürdüğü Boyda ve Satuk Buğra Han'da Ortak Bir Motif: "Kahramanın Düşmanını Uykudayken Öldürmemesi"

in: Prof.Dr. Metin Ekici Armağanı Cilt: 1-2-3, Fedakar, Selami ve Duranlı, Muvaffak, Editor, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, pp.519-533, 2022

Anadolu Masalları

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, 2019

Kitabıbın Dışından İçimize Mitolojik Yolculuk: Yayınevi Logoları

in: Mitoloji Araştırmaları, İbrahim Gümüş, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.199-239, 2019

Halk Bilimine Çevre Korumacı Bir Yaklaşım Önerisi: Ekofolkllor

in: EKOELEŞTİRİ FOLKLOR VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI, ADİL ÇELİK, ALTUĞ ORTAKÇI, Editor, KÖMEN YAYINLARI, Konya, pp.107-152, 2019

Episodes in the Encyclopedia

ETNOSPOR GELENEKSEL OYUNLAR VE SPORLAR ANSİKLOPEDİSİ

https://encyclopedia.worldethnosport.org/, pp., 2023

ETNOSPOR GELENEKSEL SPORLAR VE OYUNLAR ANSİKLOPEDİSİ

https://encyclopedia.worldethnosport.org/sporlar-oyunlar, pp., 2023

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ VE TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, pp., 2021

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, pp., 2019

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ II

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/, pp., 2017

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ

http://teis.yesevi.edu.tr/, pp., 2017

Türk Edebiatı İsimler Sözlüğü

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, pp., 2014

Metrics

Publication

42

Citiation (TrDizin)

1

Project

8

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals