Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2002 - 2012 Assistant Professor

  Gazi University, Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü

 • 1991 - 2002 Assistant Professor

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Diğer Fakülte

 • 1988 - 1991 Lecturer PhD

  Gazi University, Mesleki Eğitim Fakültesi, Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü

 • 1985 - 1988 Lecturer

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Diğer Fakülte

Managerial Experience

 • 2019 - Continues University Executive Board Member

  Ankara Haci Bayram Veli University

 • 2018 - Continues Farabi Program Institutional Coordinator

  Ankara Haci Bayram Veli University

 • 2018 - Continues Erasmus Program Institutional Coordinator

  Ankara Haci Bayram Veli University

 • 2008 - 2013 Director of Vocational School

  Gazi University

 • 2007 - 2009 Deputy Head of Department

  Gazi University

 • 2004 - 2006 University Executive Board Member

  Gazi University

 • 2004 - 2005 University Executive Board Member

  Gazi University

Courses

 • Undergraduate STF-306-S Müzeler ve Kültürel Miras

 • Undergraduate GRF-203 Tipografi

 • Undergraduate STF-104 Desen II / 1., 2. Şb.

 • Undergraduate GRF-207 Temel Fotoğraf

 • Undergraduate STF-103 Desen-I, 1., 2. Şb.

 • Undergraduate STF-104 Desen II

 • Postgraduate 1250810 Uzmanlık Alan Dersi / Grafik Eğitimi ABD

 • Undergraduate GST-207 Fotoğraf

 • Undergraduate STF-309 Kent Kültür: Ankara

 • Postgraduate 1370810 Uzmanlık Alan Dersi / Seramik Eğitimi ABD.

 • Postgraduate 1990099 Tez Danışmanlığı / Enstitü

 • Undergraduate GRF-313-S Tasarım Estetiği

 • Undergraduate GRF-210 Reklam Fotoğrafçılığı

 • Undergraduate GST-207 Fotoğraf 2. Şb.

 • Undergraduate GRF-214 Grafik Tasarım Tarihi

 • Undergraduate GRF-410 İşyeri Eğitimi ve Staj Değerlendirme

 • Undergraduate STF-309-S Kent ve Kültür: Ankara

 • Undergraduate GRF-308 Ajans Organizasyonu ve İşletmeciliği

 • Undergraduate GST-207 Fotoğraf 1. Şb.

 • Undergraduate GRF-102 Tasarım İlke ve Yöntemleri II

 • Undergraduate STF-103 Desen-I (Geleneksel Türk Sanatları)

 • Undergraduate STF-103 Desen-I (El Sanatları)

 • Undergraduate ENT-474 Fotoğraf

 • Undergraduate STF-103 Desen-I (Moda Tasarımı)

 • Postgraduate 1250810 Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate STF-304-S Mitoloji ve İkonorafi-S

 • Undergraduate STF-101 Temel Tasarım-I

 • Undergraduate TEMEL TASARIM-I

 • Undergraduate Temel Tasarım-II

 • Undergraduate STF 304-S Mitoloji ve İkonografi

 • Postgraduate YMS 697 Uzmanlık Alan Dersi

 • Undergraduate Reklam Fotoğrafı

 • Undergraduate TEMEL FOTOĞRAF

 • Undergraduate GRAFİK TASARIM TARİHİ

 • Undergraduate MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ

 • Undergraduate GRF 416-S Mitoloji ve İkonografi

 • Undergraduate Fotoğraf

 • Postgraduate Tez Hazırlık Dersi

 • Postgraduate UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Postgraduate MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ

 • Postgraduate SEMİNER

 • Undergraduate REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI

 • Undergraduate DESEN I

 • Undergraduate DESEN II

 • Undergraduate PROJE II

 • Postgraduate TASARIMDA ALGILAMA VE KÜLTÜR

 • Undergraduate FOTOĞRAFÇILIK

 • Undergraduate MARKA VE KURUMSAL KİMLİK TASARIMI

 • Postgraduate SANAT FELSEFESİ

 • Undergraduate TEKNİK ÇİZİM-PERSPEKTİF

 • Undergraduate TASARIM İLKE VE YÖNTEMLERİ-I

 • Undergraduate GRAFİK ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ

 • Undergraduate GRAFİK SANAT TARİHİ

 • Undergraduate DESEN

 • Undergraduate GRAFİK TASARIMI II

 • Undergraduate PORTFOLYO TASARIMI

 • Undergraduate RENK BİLGİSİ

 • Postgraduate REKLAM GRAFİĞİ VE RETORİK

 • Undergraduate REKLAMCILIK BİLGİLERİ

 • Undergraduate BİLGİSAYARDA GÖRÜNTÜ İŞLEME

 • Undergraduate SERGİ GRAFİĞİ

 • Postgraduate SEMİOTİK

 • Undergraduate TÜRK SÜSLEME SANAT TARİHİ

 • Undergraduate SANAT ETKİNLİKLERİNİ İZLEME

 • Postgraduate SANAT FOTOĞRAFI

 • Postgraduate GRAFİK SANATLARI KRONOLOJİSİ

 • Postgraduate MİTOLOJİ

 • Postgraduate MİNYATÜR

 • Postgraduate TÜRK ÇİNİ SANATI TARİHİ

 • Undergraduate MESLEKİ RESİM

 • Undergraduate SANAT TARİHİ

 • Undergraduate MAKET

 • Undergraduate TEMEL SANAT EĞİTİMİ

 • Undergraduate PROJE

 • Undergraduate GRAFİK TEKNOLOJİSİ

 • Undergraduate YAZI-TİPOĞRAFİ

 • Undergraduate TEMEL SANAT EĞİTİMİ II

 • Undergraduate YAZI

Advising Theses