Education Information

Education Information

  • 2014 - Continues Postgraduate

    Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2018 Postgraduate

    IRAK, LİBYA VE SURİYE’YE YÖNELİK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DE YAPILAN ASKERİ MÜDAHALE TARTIŞMALARI IŞIĞINDA RUS DIŞ POLİTİKASI: NEOKLASİK REALİST TEORİ’NİN PENCERESİNDEN BİR İNCELEME

    Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü