Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Macroeconomic effects of global uncertainty in the Turkish economy

9th Global Business Research Congress, İstanbul, Turkey, 15 June 2023, vol.17, pp.129-134

DETERMINANTS OF DOMESTIC CREDITS IN THE TURKISH ECONOMY: THE ROLE OF CAPITAL INFLOWS

7. IERFM ECONOMIC RESERACH AND FINANCIAL MARKETS CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 April 2023, pp.2

Türkiye Ekonomisinde Sermaye Girişlerinin Bileşenlerinin Aşırı Kredi Genişlemeleri Üzerindeki Etkileri

IV. International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2019 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Türkiye Ekonomisinde Sermaye Akımlarındaki Ani Duruşların Belirleyicileri: Brüt Sermaye Çıkışlarının Rolü

in: İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamaların Ampirik Sonuçları, Karabulut, Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.305-328, 2021

Uluslararası Para Fonu'nun Sermaye Kontrollerine İlişkin Kurumsal Görüşü Çerçevesinde Politika Tartışmaları

in: Teorik ve Politik Yönleriyle İktisat Biliminde Yaşanan Gelişmeler, Karabulut, Şahin, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.37-60, 2021

Metrics

Publication

19

Thesis Advisory

6

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals