Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Professor

  Gazi University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2007 - 2014 Associate Professor

  Gazi University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2005 - 2007 Assistant Professor

  Mersin University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2004 - 2005 Assistant Professor

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Managerial Experience

 • 2005 - 2007 Head of Department

  Mersin University

Courses

 • Undergraduate Yakınçağ Tarihi Semineri

 • Undergraduate Siyasal Düşünceler Tarihi

 • Postgraduate Yakınçağ Avrupa Tarihi

 • Postgraduate Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Doctorate Avrrupa'da Modern Devletin Gelişimi

 • Postgraduate Seminer

 • Undergraduate Osmanlı Modernleşme Tarihi

 • Doctorate OSMANLI'DA YURTTAŞLIK HAREKETLERİ

 • Undergraduate TÜRK YENİLEŞME TARİHİ

 • Postgraduate TÜRK YENİLEŞME TARİHİ

 • Doctorate ANAYASA HAREKETLERİ VE DEMOKRASİ

 • Undergraduate ATATÜRK BİBLİYOGRAFYASI

 • Undergraduate ATATÜRK İLK. VE İNK TAR.I

Advising Theses