Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , vol.17, no.1-2, pp.1405-1422, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararlarının Hukuki Niteliği

Kamu İhale Sözleşmelerinde Güncel Gelişmeler ve Elektronik Dönüşüm Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 May 2021

2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirmeler Üzerine Bir İnceleme

Ceren Damar Şenel I. Genç Bilim İnsanları Toplantısı, Ankara, Turkey, 12 November 2020, pp.45-47

Evde Bakım Hizmetleri ve Belediyeler

1. ULUSLARARASI 2. ULUSAL SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019

ŞEHİR HASTANELERİ PROJELERİNİN HUKUKİ TAHLİLİ

3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018

İdare Hukuku Bağlamında Yaşlılık

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi, Ankara, Turkey, 29 May 2017 - 31 January 2018, pp.264-265 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Yeni Bir İdari Yargılama Usul Kanunu İhtiyacı

in: Cumhuriyetin 100. Yılı ve Hukuk, İlhan Üzülmez, Ali İbrahim Akkutay, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.79-153, 2023

CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA YENİ BİR İDARİ YARGILAMA USUL KANUNU İHTİYACI

in: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYETİN 100. YILINA ARMAĞAN DİZİSİ - I Cumhuriyetin 100. Yılı ve Hukuk, Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ Doç. Dr. Ali İbrahim AKKUTAY, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.9-79, 2023

Cumhuriyetin 100. Yılında Yeni Bir İdari Yargılama Usul Kanunu İhtiyacı

in: Cumhuriyetin 100. Yılı ve Hukuk, ÜZÜLMEZ İLHAN AKKUTAY ALİ İBRAHİM, Editor, NOBEL, Ankara, pp.79-154, 2023

Metrics

Publication

34

Citiation (TrDizin)

33

H-Index (TrDizin)

4

Thesis Advisory

2

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals