Education Information

Education Information

 • 2001 - 2008 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilim Ve Kamu Yönetimi (Dr), Turkey

 • 1996 - 2001 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Korporatizm ve Türkiye'de Tek Parti yönetimi (1930-1945)

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilim Ve Kamu Yönetimi (Dr)

 • 2001 Postgraduate

  Türkiye`de 1945-1950 Dönemi çok partili siyasal hayata geçiş ve din

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı