Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2003 - Continues Associate Professor

    Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Courses

  • Postgraduate Sağlık Turizminde Yeni yAKLAŞIMLAR

  • Undergraduate Sağlık Turizmi

  • Undergraduate Hastanelerde İnsan Kaynakları Planlaması

  • Postgraduate Hastanelerde İnsan Kaynakları Planlaması

  • Postgraduate hhbh