Education Information

Education Information

 • 2012 - 2021 Doctorate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

 • 2007 - 2008 Postgraduate

  London School Of Economics And Political Science, Development Studies Institute, United Kingdom

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Middle East Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Eşitsiz ve Bileşik Gelişme Perspektifinden, Küresel Değer Zincirlerinin Uluslararası Sisteme Etkisi: Çin Örneği.

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 2008 Postgraduate

  Gender Mainstreaming in the World Bank: A Smart Step Forward? Sustainable Development

  London School Of Economics And Political Science, Development Studies Institute