Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2023 - Continues Professor

  Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty Of Law, Department Of Private Law

 • 2017 - 2023 Associate Professor

  Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty Of Law, Department Of Private Law

 • 2009 - 2017 Assistant Professor

  Gazi University, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

 • 1999 - 2009 Research Assistant

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Courses

 • Postgraduate Yeni Sözleşme Türleri

 • Undergraduate Borçlar Hukuku

 • Postgraduate Seminer

 • Doctorate Türk Özel Hukukunda Manevi Tazminat

 • Undergraduate Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler)

 • Undergraduate Borçlar Hukuku I (Özel Hükümler)

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Medeni Hukuk I

 • Undergraduate Medeni Hukuk II

 • Undergraduate TEMİNAT HUKUKU

 • Undergraduate EŞYA HUKUKU II

 • Undergraduate EŞYA HUKUKU I

 • Undergraduate MEDENİ HUKUK (ŞAHSIN HUKUKU)

Advising Theses