Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Rusya Vergi Sistemi ve Denetimi

Legal Mali Hukuk , vol.15, no.177, pp.1913-1943, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Konkordatonun Mali Yönü

Legal Mali Hukuk , vol.15, no.173, pp.967-1003, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRK VERG SSTEMNDE MÜKELLEF HAKLARI

Legal Mali Hukuk , vol.14, no.16, pp.3035-3054, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Hazine Taşınmazlarında Kamu Zararı Olgusu

Mali Kılavuz , no.78, pp.7-15, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Vergi Denetiminde Mükellef Hakları ve Yeni Yaklaşımlar

Legal Hukuk Dergisi , vol.14, no.168, pp.6681-6692, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Pişmanlık Başvuru Şartlarında Özel Durumlar

Legal Mali Hukuk Dergisi , vol.12, no.142, pp.2943-2950, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Mali Saydamlık Nasıl Kim İçin

Yaklaşım , no.175, pp.149-154, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Soykırımların ve Ermenilerin Türk Soykırımının Mali ve Ekonomik Gerçekliğinin İncelenmesi

Ermeni Mezaliminin 100. Yılında Tarihi Gerçekler İran’xxın Batı Azerbaycan Eyaletinde Ermeni Mezalimi, Ankara, Turkey, 21 April 2018, pp.53-89

Türkiye de Afet Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolünün Evrimi

1. Kentfor Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Forumu, Turkey, 14 - 15 October 2016

The Involvement of Local Governments in the Provision of Health Services in Turkey

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 - 29 October 2016, pp.303-307

Kamu Maliyesinin Sağlık Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2015

Büyüme ve İstihdamdaki Gelişmelerin Işığında Küresel Mali Kriz

Qlobal Maliyye Böhranı:İqtisadi Tehlükesizliyin Azerbaycan Modeli ve Dünya Tecrübesi" Mövzusunda Beynelxalq Elmi-Praktiki Konfransın, Baku, Azerbaijan, 21 - 22 December 2009, pp.464-485

Küresel Mali Krizin Bütçe ve Bütçe Politikası Üzerine Etkileri

The International Scientific-Practical Conference, Baku, Azerbaijan, 21 December 2009, pp.308-316

Kamu Mali Yönetiminde Orta Vadeli Mali Plan

2th International Symposium on Public Finance:Recent Fiscal Problems in Transtional Economies, Bishkek, Kyrgyzstan, 24 October 2007

Gelişmekte Olan Ülkelerde Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

2th International Symposium on Public Finance:Recent Fiscal Problems in Transtional Economies, Bishkek, Kyrgyzstan, 24 October 2007

Books & Book Chapters

KAMU ZARARI

TURHAN KİTABEVİ, Ankara, 2023

Türkiye'nin Güncel İktisadi ve Mali Sorunları

in: Bitmeyen Kriz, Şenol Çarık, Editor, Halk Kitabevi, Ankara, pp.87-100, 2020

Türkiye'nin Güncel İktiadi ve Mali Sorunları:2020 ve 2021 Bütçe Örneklerinde

in: Bitmeyen Kriz, Şenol Çarık, Editor, Halk Kitabevi, İstanbul, pp.65-79, 2020

Yerel Yönetimler Maliyesi

Turhan Kitabevi, Ankara, 2018

Devlet Maliyesi

Gazi Kitabevi, Ankara, 2018

Türkiye’de Afet Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolünün Evrimi

in: Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I, ÖMÜRGÖNÜLŞEN, UĞUR, ÖKTEM, KEMAL M., SADİOĞLU, UĞUR, Editor, Hacettepe Üniversitesi, pp.159-170, 2017

Bütçe

Gazi Kitabevi, 2014

Metrics

Publication

76

Citiation (TrDizin)

4

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

31
UN Sustainable Development Goals