Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - Continues Assistant Professor

  Mardin Artuklu University, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili Ve Edebiyatı Bölümü

 • 2018 - 2018 Associate Professor

  Izmir Katip Celebi University, İslami İlimler Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2013 - 2014 Assistant Professor

  Sakarya University, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate Dinler ve Fİlmler

 • Undergraduate Dinler Tarihi I

 • Undergraduate Ortadoğu’da İsrail ve Yahudilik

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Eski Ortadoğu’da Din I

 • Postgraduate Yahudilik

 • Undergraduate Ortadoğu dinleri ve inançları

 • Doctorate Yahudiliğin Dini Kaynakları

 • Doctorate Tarih Boyunca Yahudiler

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Postgraduate Eski Ortadoğuda Din I

 • Postgraduate Kutsal Metin İncelemeleri I

 • Postgraduate Uzmanlık Alanı dersi

 • Undergraduate Museviliğin Dini Metinleri

 • Undergraduate İbranice I

 • Doctorate İbrahimi Dinlerin Ortak Ataları

 • Undergraduate Ortadoğuda İsrail ve Yahudilik

 • Undergraduate ESASIYATEL LOGEHEL İGILİZİYEH-III

 • Undergraduate ARAPÇA-I

 • Undergraduate KEWAİD ELLOGAH ELİNGİLİZİYEH-III

 • Undergraduate YABANCI DİL (İNGİLİZCE) -I

 • Undergraduate Karşılaştırmalı Dinler Tarihi

 • Doctorate GÜNÜMÜZDE İSRAİL

 • Doctorate Yahudilikte Çağdaş Akımlar

 • Postgraduate Müslüman Yahudi İlişkileri

 • Doctorate Tarih Boyunca Şiilik

 • Undergraduate Yaşayan Dünya Dinleri

 • Undergraduate Farsçaya Giriş

 • Postgraduate Yahudilikte İnanç Esasları

 • Postgraduate Yahudi Hukukuna Giriş

 • Postgraduate Yahudilikte Çağdaş Akımlar

 • Undergraduate Dinlerarası Diyalog

 • Undergraduate Dinler Tarihi II

 • Postgraduate Ordadoğuda Devletler ve Demokrasiler

Advising Theses