Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kudüs Haçlı Krallığı ve Roma’daki Papalık Arasındaki Çatışmalar

20. ULUSLARARASI BEYTÜ’L-MAKDİS AKADEMİK SEMPOZYUMU: ARTUK BEY’DEN SELAHADDİN EYYUBÎ’YE KUDÜS”, 2 - 04 October 2020

Emeviler ve Abbasiler döneminde Salgınlar ve Tedbirler

Uluslararası Covid-19 (Concovid) Sempozyumu, 12 - 14 June 2020

Yahudi Ulus Devleti Yasası ve Teolojik Temelleri

İnsanlığın Kırmızı Çizgisi Kudüs Sempozyumu, Turkey, 15 December 2018

Endülüste Kabala ve Tasavvufun buluşması

Uluslararası İbnül Arabi Sempozyumu, 15 - 16 November 2018

Haçlı Seferleri Sonrası Hıristiyan Dünyasında Yaşanan Gelişmeler

Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu, 6 - 07 October 2017

Oded Yinon Planının dini ve siyonist ideolojik kökenleri

İSRAİL’xxİN İŞGAL STRATEJİSİ: 1982 ODED YİNON ”BÜYÜK İSRAİL” PLANI, Turkey, 07 April 2018

İsrail’de Dini Partiler

Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 yılda Ortadoğu Sempozyumu, 26 - 27 October 2017

Yahudilikte Kudüs Algısı

Uluslararası Kudüs Sempozyumu, 23 - 24 September 2017

Yahudi Kaynaklarında Hz Nuh la Ahit

Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, 27 - 29 September 2013

Yahudi Hukukunda Evlilik Engelleri

Dinlerde Nikah Sempozyumu, 6 - 08 April 2012

Nuh Kanunları Işığında Sina Vahyi Öncesi Anlatıların Analizi

Bütün Yönleriyle Yahudilik Sempozyumu, 18 - 19 February 2012

Books & Book Chapters

İslam tarihinde ve günümüzde salgın hastalıklara dini yaklaşım

in: Çok yönlü etki analiziyle Covid 19 Pandemisi, , Editor, ESAM, pp.82-96, 2020 Sustainable Development

İslam’da Kudüs ve önemi

in: Huzuru bekleyen şehir Kudüs, Osman Aydınlı, Editor, İlim Yayma Vakfı Yayınları, pp.166-175, 2020

Kudüs hakkında genel bilgiler ve İslam fethine kadar Kudüs

in: Huzuru Bekleyen Şehir Kudüs, , Editor, İlim Yayma Vakfı Yayınları, pp.12-63, 2020

Haçlılar Döneminde Kudüs

in: Huzuru bekleyen şehir Kudüs, , Editor, İlim Yayma Vakfı Yayınları, pp.94-99, 2020

Modern İbranice Dilbilgisi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 2013

Kilise ve Yedi Sakrament

Ocak Yayıncılık, 2012

Yahya mı Yuhanna mı

Ocak Yayıncılık, 2009

Episodes in the Encyclopedia