Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Carbon Footprint in Mersin

3. Urban Studies Congress, 26 - 28 October 2018 Sustainable Development

Türkiye’de Demokratikleşmenin Mimari Görünümü: Ankara’nın Konutları

Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu, 15 - 16 March 2018

KENT TOPLUMUNDA KENT VE KENTLI HAKLARI BIRLEŞTIRME VE AYRILMA UYGULAMALARI

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018, 11 - 13 May 2018

EGEMENLIĞIN SARKACI: KUVVETLER AYRILIĞINDAN KUVVETLER BIRLIĞINE SIYASAL DENETIM

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018, 11 - 13 May 2018

KENT MEKANINI KULLANMAK: KENTSEL DÖNÜŞÜM – KENTSEL AYRIŞMA BIR ÇUKURAMBAR HIKAYESI

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018, 11 - 13 May 2018 Sustainable Development

KENTSEL RANTTAN KIRSAL RANTA: TÜRKİYE’DE 6360 SAYILI KANUN SONRASI KIRSAL ALANDA OLASI YAPILAŞMA SORUNU

8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018, 11 - 13 May 2018

Utopia of The Turkish Republic: “State Neighborhood” Past and Present

“Spatiality and Temporality”International Conference:Time, Space and Identity, 24 June 2017

Makkar’ın İdaresi: Ankara’nın Başkent Oluşu

Gazi Akademi Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu, Turkey, 9 - 10 March 2017

POLİTİKA MEVZUAT VE UYUM SÜRECİ TÜRKİYE DE KATI ATIK MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE BİR İNCELEME

4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2016 Sustainable Development

Capital Cities in Formative Derivative and Circle Capitalisms

XI. European Conference on Social Behavioral Sciences, Roma, Italy, 1 - 04 September 2016

The Specter of Crisis A Legitimacy Debate from Turkey

TAD 12: 12th Transatlantic Dialogue Ghent University, Ghent, Belgium, 8 - 11 June 2016

KAPİTALİZMİN DOĞA İLE SAVAŞI SOMA ÖRNEĞİ DERİN EKOLOJİ VE TOPLUMSAL EKOLOJİ ÇERÇEVESİNDE NEOLİBERAL KAPİTALİST ÜRETİM SÜRECİ

QUO VADIS: SOSYAL BİLİMLER – ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HOPA ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Artvin, Turkey, 15 - 17 October 2014

PARADIGM SHIFTS IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION AND ITS REFLECTION IN EDUCATION THE CASE OF TODAIE PAITME

2015 ANNUAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOLS AND INSTITUTES OF ADMINISTRATIONALTERNATIVE SERVICE DELIVERY ARRANGEMENTS, Paris, France, 6 - 10 July 2015

Metrics

Publication

18
UN Sustainable Development Goals