Education Information

Education Information

 • 2008 - 2014 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr), Turkey

 • 2004 - 2008 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ceza Ve Ceza Usulü Hukuku (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Gazi University, Hukuk Fakültesi, Hukuk Pr., Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Hukuki güvenlik ilkesinin bir gereği olarak Vergi Hukukunda geriye yürümezlik ilkesi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr)

 • 2008 Postgraduate

  Türk Vergi Hukukunda defterler ve belgelerle ilgili hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren vergi suçlarının analizi ve değerlendirilmesi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ceza Ve Ceza Usulü Hukuku (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English