Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE KONAKLAMA VERGİSİ

HUKUKUN GÜNCEL MESELELERİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 10 February 2022

Vergi Hukuku Açısından Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

6. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 31 March 2018, pp.36

Olağanüstü Yönetim Usullerinde Konulan Vergilerin Hukukiliğine İlişkin Bir Tartışma

6. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 31 March 2018, pp.42

FEMİNİST İKTİSAT BAĞLAMINDA CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME

Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 11 March 2017

Effectiveness Of Tax Audit An Evaluation and The Case of Turkey

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016

Non-RETROACTIVITY OF ADMINISTRATIVE TRANSACTIONS

International Conference on Social Sciences and Education Research, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015, pp.246

Books & Book Chapters

Türkiye'de Konaklama Vergisinin Verginin Temel Unsurları, Turizm Payı Açısından Değerlendirilmesi ve Ülke Uygulamaları İle Mukayesesi

in: Maliye Yazıları: Mali Hukuk, ÇAKIR, Muharrem - YUSUFOĞLU, Arkan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.157-180, 2022

Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları Değerlendirme Raporu II

in: Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları , Prof. Dr. Izzet Özgenç, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.675-711, 2021

Effectiveness of a Tax Audit: An Evaluation and the Case of Turkey

in: Contemporary Approaches in Humanities BusinessLaw, Mehmet Ali Içbay, Günther Löschnigg , Rasim Yılmaz, Editor, Peter Lang, pp.255-265, 2016