Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yozgat Etnografya ve Arkeoloji Müzesi Nizamoğlu Konağı Etnografik Takıları

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.3, pp.529-543

Çorum Müzesi nde Bulunan Tepeliklerin İncelenmesi

"Lidya Altın Ülke" Uluslararası Katılımlı Altın, Gemoloji ve Kuyumculuk Sempozyumu, Manisa, Turkey, 9 - 11 October 2016, vol.1, pp.421-426

Ankara Etnografya Müzesinde Bulunan Tepelikler

8.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 27 October 2013, vol.1, pp.117-128

Karadeniz Yöresi Sepet Örücülüğü

Karadeniz Bölgesi I.El Sanatları Sempozyumu, Turkey, 3 - 05 November 2006, vol.1, pp.39-44

Yozgat İli Tığ Oyalarından Örnekler

I. Ulusal El Sanatları Sempozyumu Bildirileri, Ankara, Turkey, 24 April 2008 - 26 December 2013, vol.1, pp.485-492

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekoratif Sanatlar Anabilim Dalı Progra mında Uygulanan Yapma Bebek Eğitiminin Değerlendirilmesi.

1.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2005, vol.1, pp.150-160

Osmanlı Dönemi Bursa Takılarından Örnekler

Uludağ Üniversitesi, II.Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 October 2005, vol.3, pp.1199-1211

Beypazarında Bulunan Tepeliklerden Örnekler

“Dünden Bugüne Ankara El Sanatları” sergisi, Ankara, Turkey, 18 - 19 December 2003, vol.1, pp.374

Tarsus Ve Çevre Köylerden Boncuk Oya Örnekleri

Cumhuriyetimizin 75.Yılında Dünden Bugüne I. Tarsus Sempozyumu, Turkey, 25 - 26 December 1998, vol.1, pp.160-169

Beypazarı Merkezde Bulunan Bazı Tepeliklerden Örnekler

I. Beypazarı Kültür ve Sanat Sempozyumu, ANKARA-Beypazarı, Turkey, 19 - 20 May 1998

Books & Book Chapters

Yozgat Geleneksel El Sanatları ve Giyim Kuşam Örnekleri

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2022

YOZGAT NİZAMOĞLU KONAĞI ETNOGRAFYA MÜZESİ TAKILARI

in: YOZGAT GELENEKSEL EL SANATLARI VE GIYIM KUSAM ORNEKLERI, Emel ERKAPLAN, Editor, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, pp.470-479, 2022

ÖRGÜ ÖRNEKLERİ

in: YOZGAT GELENEKSEL EL SANATLARI VE GIYIM KUŞAM öRNEKLERİ, Emel ERKAPLAN, Editor, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, pp.317-405, 2022

GELENEKSEL GİYİM - KUŞAM ÖRNEKLERİ

in: YOZGAT GELENEKSEL EL SANATLARI VE GIYIM KUŞAM öRNEKLERi , Emel ERKAPLAN, Editor, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, pp.406-468, 2022

Episodes in the Encyclopedia

Geleneksel Meslekler Ansiklopedisi-Cilt II

Ajans Düş Pınarı, pp.509-519, 2021

Geleneksel Meslekler Ansiklopedisi Cilt I

Ajans Düş Pınarı, pp.133-146, 2021

Metrics

Publication

21

Project

2

Thesis Advisory

1