Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Atilim University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Politik Ekonomi (Dr), Turkey

 • 2009 - 2013 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomik Kalkınma Ve Büyüme Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Baskent University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  ENFLASYONUN POLİTİK MAKROEKONOMİK DİNAMİKLERİ: TEORİK UYGULAMA

  Atilim University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Politik Ekonomi (Dr)

 • 2013 Postgraduate

  Küreselleşen yükseköğretim pazarı ve Türkiye

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomik Kalkınma Ve Büyüme Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English