Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Belirsizlik İçinde Enflasyon Hedeflemesi: Teorik Bir İnceleme

19. Ulusal İktisat Sempozyumu, Turkey, 3 - 04 November 2017

The Increasing Importance of Research Universities In The Development Process

ECER CONFERENCE, EUROPEAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION, 22 - 25 August 2017

YÜKSEKÖĞRETİMDE AKADEMİSYENLERİN YENİLİK ALGILARININ ARAŞTIRILMASI

THE THİRD INTERNATİONAL CONGRESS ON CURRİCULUM AND INSTRUCTİON, 22 - 24 October 2015

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE TEKNOPARKLARIN EKONOMİK KALKINMADAKİ ROLÜ

1. ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 14 - 16 October 2015

YÜKSEKÖĞRETİMDE KÜRESELLEŞME VE YANSIMALARI

3. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ, Turkey, 7 - 09 May 2014

Metrics

Publication

8