Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KADIN TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SORUNLARI VE MARUZ KALDIKLARIKAZALAR

1 MAYIS ULUSLARARASISOSYAL POLİTİKALAR VEBİLİMSEL ARAŞTIRMALARKONGRESİ, 01 May 2019

ÖLÜMLÜ TRAKTÖR KAZALARINDA RİSK FAKTÖRLERİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ

1 MAYIS ULUSLARARASISOSYAL POLİTİKALAR VEBİLİMSEL ARAŞTIRMALARKONGRESİ, 01 May 2019

STANDART DIŞI TARIM ARAÇLARININ (PATPAT) KARIŞTIKLARIKAZALARIN ANALİZİ

4 INTERNATIONAL CONGRESS ONOCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, 20 - 23 April 2019

TARIM ÇALIŞANLARININ ÇOCUKLARININ MARUZ KALDIKLARI KAZAEN YÜKSEKTENDÜŞME OLAYLARI

1. ULUSLARARASI23 NİSAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 20 - 23 April 2019

ÇOCUKLARIN KARIŞTIKLARI ZEHİRLENME TÜRÜ KAZALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ

1. ULUSLARARASI23 NİSAN MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 20 - 23 April 2019

Tarım kaynaklı su kirliliği

2nd International Water Congress, 29 October - 01 November 2018

Sel risk yönetimi

2nd International Water Congress, 29 October - 01 November 2018

Büyük sel felaketleri ve çevresel etkileri

2nd International Water Congress, 29 October - 01 November 2018

Suda boğulma olaylarının retrospektif analizi

2nd International Water Congress, 29 October - 01 November 2018

Tarım, Hayvancılık Ve Orman İşlerinde Yüksekten Düşme Türü Kazalar

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 8 - 09 November 2017 Sustainable Development

Tarımsal Faaliyetlerde Akut Pestisit Zehirlenmeleri

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 8 - 09 November 2017

Books & Book Chapters

TARIMDA YÜKSEKTEN DÜŞMELERİ ÖNLEMEDE RİSK YÖNETİMİ

in: MÜHENDİSLİK ve MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Abdulkadir GÜLLÜ Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.494-519, 2021

FATALITIES AND INJURIES RELATED TO FALLING FROM A HEIGHT THAT OCCURS DURING AGRICULTURAL ACTIVITIES

in: International Innovative Approaches in Engineering & Technology, Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Group Inc. Publicatons, İstanbul, pp.201-221, 2021

MERDİVEN KAZALARI

in: MÜHENDİSLİK ve MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR, Prof. Dr. Abdulkadir GÜLLÜ Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA, Editor, Güven Plus Grup A.Ş. Yayınları, İstanbul, pp.520-542, 2021

NANO GÜVENLİK

PARADİGMA AKADEMİ, Çanakkale, 2020

biyokütle enerjisi

in: biyolojide özel konular, gülay ekici, Editor, paradigma akademi, İstanbul, pp.543-573, 2018

Dünyanın Büyük Ekosistemleri

in: Çevre Eğitimi, Dr. Orçun BOZKURT, Editor, PEGEM AKDEMİ, Ankara, pp.21-33, 2017