Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yoksullukla Savaşımda Mikrofinans

Karınca Kooperatif Postası , vol.71, no.840, pp.49-54, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Bireysel Emeklilik Sistemi İlişkisi: Eşbütünleşme Analizi

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 2018, Çorum, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.207-209 Sustainable Development

The Relationship between Stock Prices and Foreign Investor Trading: An Application to Banks Listed in Borsa Istanbul

12th AGP International Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 4 - 06 May 2018

Türkiyede Sigorta ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM), Edirne, Turkey, 12 - 13 May 2017 Sustainable Development

A New Actor in Turkish Insurance Sector Insurance Cooperatives

21th International Turkish Cooperative Congress, Karabük, Turkey, 14 - 15 May 2015, pp.691-714

Türk Sigorta Sektöründe Yeni Bir Aktör Sigorta Kooperatifleri

21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Karabük, Turkey, 14 - 15 May 2015, pp.691-714

Yeni Bir Sigorta Ürünü Bina Tamamlama Sigortası

14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.1133-1144

Yoksullukla Mücadelede Mikrofinans Sistemi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Mikrofinans Sistemi İçerisindeki Rolü

V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 24 - 26 October 2008 Sustainable Development

Girişimlerin Finansmanında Melek Yatırımcı Modeli

7. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Çorum, Turkey, 8 - 10 May 2008

Tax Avoidance and the Role of the Tax in the Selection of the Legal Structure

2nd International Symposium on Public Finance: Recent Fiscal Problems in Transitional Economies (ISPF2007), Bishkek, Kyrgyzstan, 24 - 27 October 2007, pp.55

Vergiden Kaçınma ve Hukuki Yapının Seçiminde Verginin Rolü

2. Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu: Geçiş Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar, Kyrgyzstan, 24 October 2007

Tasarruf ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkide Finansal Sistemin Rolü

2. Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu: Geçiş Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar, Kyrgyzstan, 24 October 2007 Sustainable Development

Sermaye Piyasalarının Uluslararası Düzeyde Entegrasyonunda Depo Sertifikası Sistemi

2. Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu: Geçiş Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar, Kyrgyzstan, 24 - 27 October 2007

Mikrofinans Sistemi ve Ticari Bankaların Mikrofinans Sistemindeki Yeri

2. Uluslararası Kamu Maliyesi Sempozyumu: Geçiş Ekonomilerinde Güncel Mali Sorunlar, Kyrgyzstan, 24 October 2007 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Bölüm 13 Hisse Senedi Değerlemesi

in: Yatırımların Temelleri - Essentials of Investments, Sezgin Demir, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.405-445, 2018

Bölüm 12 Makroekonomik Analiz ve Endüstri Analizi

in: Yatırımların Temelleri- Essentials of Investments, Sezgin Demir, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.371-404, 2018

FİNANSAL TABLO ANALİZİ

in: YATIRIMLARIN TEMELLERİ - Essentials of Investments, Demir, Sezgin, Editor, NOBEL, Ankara, pp.446-484, 2018

Terrorism and Economic Growth: An ARDL Bounds Testing Approach to Turkey

in: Current Perspectives in Social Sciences, Hasan Arslan, Mehmet Ali Icbay, Alina-Andreea Dragoescu, Editor, E-BWN, Bialystok, pp.107-115, 2017

FINANCIAL MANAGEMENT

in: COACHES OF SMEs 5POINTS TRAININGS, KURT GANİTE, UÇMA UYSAL TUĞBA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.271-308, 2016

FINANCIAL MANAGEMENT

in: COACHES OF SMEs 5 POINTS TRAININGS, GANİTE KURT, TUĞBA UÇMA UYSAL, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.271-308, 2016

FİNANSAL YÖNETİM

in: KOBİLERDE KOÇLUK 5 NOKTA EĞİTİMİ, KURT GANİTE, UÇMA UYSAL TUĞBA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.309-349, 2016

FİNANSAL YÖNETİM

in: KOBİLERDE KOÇLUK 5 NOKTA EĞİTİMİ, GANİTE KURT, TUĞBA UÇMA UYSAL, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.309-349, 2016

Enterprise Risk Management

in: Holistic Approach to Risk Based Internal Financial Control For SMEs, Ganite Kurt, Tuğba Uçma Uysal, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.55-78, 2015

BÖLÜM 4 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

in: BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMLA KOBİLERDE RİSK TEMELLİ İÇ KONTROL, KURT GANİTE, UÇMA UYSAL TUĞBA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.53-76, 2015

Kurumsal Risk Yönetimi

in: Bütünleşik Yaklaşımla KOBİ lerde Risk Temelli İç Kontrol, Ganite Kurt, Tuğba Uçma Uysal, Editor, GAZİ KİTABEVİ, Ankara, pp.55-78, 2015

CHAPTER 4 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT

in: HOLISTIC APPROACH TO RISK BASED INTERNAL FINANCIAL CONTROL FOR SMEs, KURT GANİTE, UCMA UYSAL TUĞBA, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.55-78, 2015

Metrics

Publication

44

H-Index (WoS)

1

H-Index (TrDizin)

2

Project

5

Thesis Advisory

6

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals