Scientific & Professional Activities

Artistic Activity

 • May 2019 Çalgı Yapım Atölyeleri İçin Titreşim ve Ses Analiz Yöntemleri

 • May 2019 Çalgı Akustiğinde Titreşim ve Ses Analizleri

 • May 2018 Odtü Klasik Gitar Günleri - Klasik Gitarda Titreşim ve Akustik Analizlerin Yapım Sürecine Etkileri

 • March 2018 Çalgı Akustiği Atölye Çalışması

 • December 2017 Tarihsel Akışı İçinde Klâsik Türk Müziği - Çalgı akustiği-Çalgı Yapımı (2)

 • December 2017 Tarihsel Akışı İçinde Klâsik Türk Müziği - Çalgı akustiği-Çalgı Yapımı (1)

 • December 2017 Keman Yapımında Kullanılan Titreşim ve Akustik Analizler

 • March 2017 Günümüzde Türk Müziği Öğretme Yöntemleri

 • June 2016 Türk Müziği Çalgıları

 • May 2016 Acoustics of Turkish Stringed Instruments

 • April 2015 Türk Tasavvuf Musikisi Konseri

 • March 2015 Bergüzâr-ı Çanakkale Konseri

 • November 2013 Türk Müziği Çalgıları ve Üretim Teknikleri Atölye Çalışması

 • March 2013 Çalgıların Fiziği – Telli, Nefesli ve Vurmalı Çalgıların Dayandığı Fiziksel Temeller

 • January 2011 Ud Çalgısında Ses Oluşum Süreci Atölye Çalışması

 • October 2010 1. İstanbul Uluslararası Ud Festivali / Ud Çalgısının Akustiği ve Üretim Teknikleri Atölye Çalışması