Education Information

Education Information

 • 2000 - 2007 Doctorate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1996 - 2000 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Şeker sanayiinde iktisadi etkinlik: Avrupa Birliği-Türkiye karşılaştırılması

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2000 Postgraduate

  Şeker pancarı potansiyeline göre Ankara Şeker Fabrikası`nda optimum kapasite büyüklüğü

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English