Education Information

Education Information

 • 1998 - 2001 Doctorate

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr), Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1989 - 1998 Undergraduate

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2001 Doctorate

  Bilgi toplumunda örgüt çevre ilişkisi, çalkantılı çevre ve örgütsel değişim

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Dr)

 • 1998 Postgraduate

  Esnek üretim sistemleri ve Türk Traktör Fabrikası’xxnda yapılan bir alan araştırması

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (Yl) (Tezli)