Education Information

Education Information

 • 1988 - 1992 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1986 - 1988 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1977 - 1982 Undergraduate

  Hacettepe University, Sosyal Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölünü Pr., Turkey

Dissertations

 • 1992 Doctorate

  Sosyo-kültürel değişme sürecinde Karabük'te işçi ailesi (şehirli işçiler ile köylü işçiler arasında karşılaştırmalı bir araştırma)

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Yl) (Tezli)

 • 1988 Postgraduate

  Türkiye'de sosyo-kültürel değişme sürecinde işçi hareketlerinin doğuşu ve gelişimi

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English