Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - 2017 Associate Professor

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 • 2013 - 2017 Assistant Professor

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 • 2006 - 2012 Research Assistant

  Middle East Technical University, Enformatik Enstitüsü, Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Managerial Experience

 • 2019 - 2020 University Executive Board Member

  Ataturk University

 • 2018 - 2020 Head of Department

  Ataturk University

Courses

 • Doctorate YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

 • Postgraduate YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 • Undergraduate YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

 • Undergraduate GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETMELER

 • Undergraduate KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

 • Postgraduate KARAR DESTEK SİSTEMLERİ

 • Undergraduate TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I

 • Doctorate YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROJESİ

 • Undergraduate BİLGİ SİSTEMLERİ PROJE GELİŞTİRME

 • Undergraduate YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

 • Undergraduate WEB ORTAMINDA HABER SUNUM TEKNİKLERİ

 • Undergraduate BİLGİSAYAR

 • Undergraduate VERİ AMBARI VE VERİ MADENCİLİĞİ

 • Undergraduate İnsan Bilgisayar Etkileşimi

 • Postgraduate İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ

 • Undergraduate Yapay Zeka

 • Postgraduate MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

 • Undergraduate Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

 • Undergraduate Introduction to Information Technologies and Applications

Advising Theses