Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İŞLETMELERDE SPONSORLUK UYGULAMALARI: HAVAYOLU İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

7. ULUSAL 3. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Hatay, Turkey, 20 - 21 April 2018, pp.525-537

Çoklu Zekâ Kuramı’na Göre Bireylerin Sahip Oldukları Zekâ Alanlarının Rekreasyon Tercihlerine Etkisi

5. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2018, pp.69

Sürdürülebilir Turizm Yönüyle İklim Değişikliğinin İncelenmesi

6th International Conference on Science, Culture and Sport, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.100 Sustainable Development

İşletmelerde Sponsorluk Uygulamaları: Havayolu İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme

III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, 20 - 21 April 2018, pp.525-537

GENDER IDENTITY ROLES IN TOURISM AND THEIR EFFECTS ON CONSUMER BEHAVIORS

International Conference on Tourism, Travel, Leisure and Hospitality, 20 - 21 October 2017, vol.1, pp.18

Determination of The Quality Perceptions of Tourists on Animation Services: A Study on Five-Star Hotels

Innovation and Global Issiues in Social Sciences, Kaş/Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017, vol.1, pp.129-136

Hüzün Turizmi Kapsamında Seyahat Eden Bireylerin Rekreasyonel Motivasyonlarının Belirlenmesi

3rd International Congress of Tourism & Management Researches, Antalya, Turkey, 20 - 22 May 2016, vol.1, pp.1080-1104

Yiyecek İçecek İşletmelerinin Sınıflandırma Sistemleri İşletmelerin Algısına Yönelik Bir Uygulama

3rd International Congress of Tourism & Management Researches, Antalya, Turkey, 20 - 22 May 2016, vol.1, pp.1120-1138

Animasyon Personelinin İş tatmini Düzeyleri Dış Kaynak Kullanan ve Kulanmayan Otel İşletmelerinin Karşılaştırılması

2. Uluslararası Çin den Adriyatik e Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, Turkey, 5 - 07 May 2016, vol.1, pp.33-52

Yerel Halkın Turizme Bakış Açısı

15. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2014, pp.272-289

Turistik Bir Destinasyon Olarak Başkent Ankara nın İmajı

15. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2014, pp.848-868

Uluslararası Spor Organizasyonlarının Etkileri 2013 Mersin XVII Akdeniz Oyunları na Yönelik Bir Uygulama

3. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 26 May 2014, pp.148-170

Potansiyel Girişimci OlarakTurizm Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Tespiti

International Conference On Entrepreneurship, Family Business And Innovation, 21 - 23 October 2010, pp.269 Sustainable Development

Geleneksel Et ve Et Yemeklerin Üniversite Gençleri Tarafından Bilinme Durumu

The 1st International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, Tekirdağ, Turkey, 15 - 17 April 2010

Çorba ve Zeytinyağlı Yemeklerin Türk Mutfağındaki Yeri ve Gençler Tarafından Bilinme Durumu

The 1st International Symposium On ”Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, 15 - 17 April 2010, pp.925

Yerli ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağında Yer Alan Yemeklere İlişkin Görüşleri

The 1st International Symposium On ”Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, 15 - 17 April 2010, pp.971

Geleneksel Et ve Etli Yemeklerin Üniversite Gençleri Tarafından Bilinme Durumu

The 1st International Symposium On ”Traditional Foods From Adriatic To Caucasus, 15 - 17 April 2010, pp.374

Marketing Ethics Are There Any Differences of Perceptions Between Marketing and Non Marketing Major Students

9th International Marketing Trends Conference, Venedik, Italy, 21 - 23 January 2010, pp.243-262

Books & Book Chapters

Seyahat Motivasyonları ve Turizm Faaliyetlerinin Sınıflandırılması

in: Genel Turizm, Ünlüönen, Kurban; Kılıçlar, Arzu, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.93-127, 2021

BOŞ ZAMAN VE REKREASYON

in: TURİZM ALANINDA GÜNCEL KONULAR VE YAKLAŞIMLAR, YAYLA Özgür, ÇETİNER Hakan, Editor, ÇİZGİ KİTABEVİ, pp.128-150, 2021

Turizm İşletmeciliği ile İlgili Genel/Temel Mevzuat)

in: Turizm İşletmeciliği (Yapı, Süreç, İşlevler ve Sorunlar), Pelit Elbeyi, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.467-506, 2021

Seyahat Motivasyonları ve Turizm Faaliyetlerinin Sınıflandırılması

in: Genel Turizm, Ünlüönen, Kurban, Kılıçlar, Arzu, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.93-127, 2021

To Determine the Recreational Potential of Trabzon

in: Selected Academic Studies from Turkish Tourism Sector, Fatih Türkmen, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.135-149, 2020

Boş Zaman ve Çevre :Ekorekreasyon-Ekoturizm

in: Rekreasyon Bilimi2, S.Karaküçük,S.Kaya,B.M.Akgül, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.109-157, 2017

Seyahat Edenleri ve Turizm Hizmet Sağlayıcılarını Bir Araya Getirme

in: Turizm Konaklama ve Seyahat İşletmeciliği, Muharrem Tuna, Editor, Nobel, Ankara, pp.83-105, 2016

İlişkisel Pazarlama

in: Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Burhan Kılıç, Zafer Öter, Editor, Beta, İstanbul, pp.257-290, 2015

İlişkisel Pazarlama

in: Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Kılıç Burhan, Öter Zafer, Editor, Beta, pp.257-290, 2015

İlgili Mevzuat

in: Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Keleş Yasin, Editor, Grafiker, pp.246-284, 2015