Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İmparatorluğun Kırılma Zamanı: 1826

AKTÜEL TARİH , no.4, pp.146-155, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Dönemi Bodrum Cami ve Mescitleri

History Studies , vol.10, no.3, pp.155-178, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Selanik Vilayetinde Bektaşilik

Alevilik Araştırmaları Dergisi , vol.0, no.13, pp.137-184, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Kazlıçeşme Bektaşi Tekkesi ve Vakfiyesi

Vakıflar Dergisi , vol.0, no.40, pp.121-142, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Şeyhülislam Ömer Lütfi Efendi (1817-20 Nisan 1897)

History Studies , vol.5, no.3, pp.175-189, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Kepirtepe Köy Enstitüsü (1937-1954)

ATATURK ARASTIRMA MERKEZI BASKANLIGI , vol.25, no.75, pp.495-522, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Arnavutluk'ta İslamiyet ve Bektaşilik İzleri

Uluslararası Katılımlı I. Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresi (Avrupa Türk Tarihi-Avrupalı Türkler), Bursa, Turkey, 17 - 19 May 2024

Balkanlar'da Horasan Erenlerinin İzinde: Vardar'da Bayezid Baba Asitane/Tekke ve Türbesi

I. Uluslararası Balkan Sempozyumu, Edirne, Turkey, 7 - 08 March 2024

19. Yüzyılda Bektaşilğin Serencamı

Türk Kültürü ve Alevilik-Bektaşilik Semozyumu, Ankara, Turkey, 08 February 2024

XIX. Yüzyılda Bektaşilerin Serencamı

Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında Alevilik-Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 January 2024

1826 Yılında Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması Sırasında Arnavutluk’taki Tekkeler

Elbasan'da Büyük Tekke'nin Açılışının 220. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Elbasan, Albania, 22 - 24 December 2023

19. Yüzyılda Kastamonu Şeyh Şaban Veli Külliyesi’nde Yaşanan Gelişmeler

Hz. Şeyh Şabân-ı Veli Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 02 December 2023

Kuşadası’nda Ahilik, Alevilik ve Bektaşilik İzleri

Osmanlı Dönemi Kuşadası Dergahları ve Pirleri Sempozyumu, KUŞADASI, Turkey, 3 - 05 November 2023

Milli Mücadele ve Cumhuriyet Yıllarında Atatürk ve Bektasiler

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı İstiklalden İstikbale Cumhuriyet Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2023

Arşiv Belgeleri Işığında Büyük Çamlıca’da Bir Horasan Ereni İvaz Fakih’in Tekke Ve Türbesi

Uluslararası 12. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2023

Balkanlarda Horasan Erenlerinin İzinde: Selanik’te Bektaşilik

3. Balkan Çalışmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2023

Üsküdarlı Bir Bektaşi Babası Ali Nutki (Nur) Baba (1869-1934)

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu-XI, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2021, vol.3, pp.188-215

Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması: Seyyit Ali Sultan Dergâhı

Uluslararası Seyyid Ali (Kızıldeli) Sultan Sempozyumu ve Anma Etkinlikleri, GÜMÜLCİNE, Greece, 18 November 2022

Şahkulu Tekkesi Postnişini Mehmet Ali Hilmi Dedebaba ve Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi Adlı Eseri

Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı, Eskişehir, Turkey, 25 - 27 August 2021, pp.421-466

Maltepede Bir Erenler Durağı: Başıbüyük Köyü Daver Baba/Kerime Nine Tekkesi

XIX. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 03 October 2022, pp.103-104

Mehmet Refi Efendi’nin İran Elçiliği

XVIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Turkey, 01 October 2018, vol.3, pp.421-466

Anadolu İrfanının İncisi Şeyh Şaban-ı Veli Hayatı ve Menkıbeleri

Anadolu'dan Balkanlara Kurucu Veliler: Hacı Bektaş-ı Veli, hacı Bayram-ı Veli, Şeyh Şaban-ı Veli, Kırklareli, Turkey, 10 March 2022

Kastamonu'da Ahi Zaviyeleri

Ahi Evran ve Ahilik Bilgi Şöleni, 16 - 17 December 2021

İstanbul’un Dini, Sosyal ve Kültürel Hayatında Bektaşilik

Uluslararası Hacı Bektaş Velî ve Takipçileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2020, pp.239-273

Elvan Çelebi Zaviyesinin Sosyo-Ekonimik Tarihi

Uluslararası Horasan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi Sempozyumu, Çorum, Turkey, 2 - 04 October 2020, vol.1

Beykoz’da Bir Horasan Ereni: Akbaba Sultan

Beykoz Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.33

Prohibition of Bektashi in Today’s Bulgarian Geography After 1826

Seventh edition of the International Conference THE BALKANS – LANGUAGE, HISTORY, CULTURE, 14 - 16 November 2019

Boğaziçinde Bir Erenler Durağı: Durmuş Baba Tekkesi

Uluslararası Osmanlı İstanbulu VII Sempozyumu, 3 - 05 May 2019

Meclis-i Meşayıh Kararlarında Bektaşilik ve Bektaşi Tekkeleri

IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.2, pp.165-218

Amasya’da Bir Sürgün Çelebi: Hamdullah Efendi (1767-1846)

Uluslararası Amasya Sempozyumu Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat, Amasya, Turkey, 4 - 07 October 2017, vol.1, pp.343-363

Kıbrıs’ta Bektaşi Tekke ve Türbeleri

Uluslararası Akdeniz Karpaz Sempozyumu: Tarihte Kıbrıs, İstanbul, Turkey, 11 - 13 April 2016, vol.2, pp.661-681

Kastamonu Şer’iyye Sicillerinde Şeyh Şa’bân-ı Velî Külliyesi

III. Uluslararası Şeyh Şa’bân’ı Velî Sempozyumu “Kastamonu’da İlmî Hayat Ve Kastamonu Âlimleri” (6-8 Mayıs 2016), Kastamonu, Turkey, 6 - 08 May 2016, pp.144-207

II Abdülhamit Dönemi Lugatlarında Azerbaycan

I. Milletlerarası Türkiye-Azerbaycan Münasebetleri Sempozyumu (12-14 Mayıs 2016), Kastamonu, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.537-557

Büyük Abdullah Baba Tekkesi ve Vakfiyesi

III. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 26 May 2015, pp.667-706

Üsküdar’da Bektaşilik: Kıncı Baba, Mürüvvet Baba ve Yarımca Baba Tekkeleri

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VIII, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2014, vol.3, pp.25-59

Edirnekapı’da Bir Bektaşi Ocağı: Emin Baba Tekkesi ve Haziresi

II. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2014, pp.471-498

Çamlıca’da Bir Erenler Durağı: Tahir Baba Tekkesi

7. Üsküdar Sempozyumu 1352’den Bugüne Şehir, İstanbul, Turkey, 2 - 04 November 2012, vol.1, pp.220-250

Sultan Abdülaziz Dönemi Şeyhülislamlarından Hasan Hayrullah Efendi (1834-9 Ekim 1898)

Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu (12-13 Aralık 2013), Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2013, vol.1, pp.57-83

Books & Book Chapters

Kuşadası'nda Ahilik, Alevilik ve Bektaşilik İzleri

in: Osmanlı Dönemi Kuşadası Dergahları ve Pirleri, , Editor, Vadi Grafik Tasarım, Ankara, pp.104-156, 2024

İstanbul Bektaşileri

La Kitap, Ankara, 2023

Sorularla Osmanlı'da Tarikatlar

Kapı Yayınları, Ankara, 2023

Bafra Bölgesinde Alevilik ve Bektaşilik

in: Tarihi, Sosyal ve Kültürel Yönleriyle Bafra, Osman Köse, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.377-432, 2023

XIV. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Araç Bölgesindeki Cami, Tekke, Türbe ve Vakıflar

in: Kastamonu Tarihi Araştırmaları (Şehir, Toplum ve Ekonomi), Şerif Demir-Orçun Nalezen, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.307-343, 2023

Horasan Ereni Karaca Ahmet Sultan ve Yenişehir'deki Türbesi

in: Sarı Saltuk'tan Osmanlı'ya Dervişlerle Yazılan Tarih, Ayşegül Kılıç, Editor, Trakya Üniversitesi Yayınları, Edirne, pp.85-136, 2023

Kastamonu

in: Türklerde Çevre ve Şehircilik Medeniyetimizi Yaşatan İller, Yusuf Küçükdağ-Koray Özcan-Caner Arabacı-M. Serhat Yenice, Editor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yayını, Ankara, pp.293-298, 2023

Osmanlı Payitahtının Nâzenin Gülleri: İstanbul Bektâşîleri

in: Diriliş Devrinin Ruh Mimarları, Özcan Ünlü, Editor, Seçil Ofset, İstanbul, pp.371-400, 2022

Kastamonu'da Ahi Zaviyeleri

in: Geçmişten Geleceğe Köprü Ahîlik ve Ahî Evran Kitabı, Köksal, M. Fatih-Ayhün, Erşahin Ahmet-Türkmen, Esma-Vardar, Saniye Aybüke, Editor, Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Yayını, Eskişehir, pp.137-162, 2022

Osmanlı’da Toplum, Şehir ve Ticaret-I

Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, 2021

Türk İdaresi’nde Kastamonu Şehrinin Tarihi ve Fiziksel Gelişimi

in: Osmanlı’da Toplum, Şehir ve Ticaret-I, Erkan Işıktaş-Muhammet Nuri Tunç, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.71-114, 2021

Büyük Çamlıca'daki Tahir Baba Bektaşi Tekkesi'nin Son Postnişini Ali Nutki Baba (1869-1934)

in: Hacı Bektaş Veli, Ahmet Taşğın, Erdal Aksoy, Editor, Kültür Bakanlığı, Ankara, pp.325-366, 2021

Zümre-i Bektaşiyan

La Kitap Yayınları, Ankara, 2020

İstanbul Bektaşileri

Gazi Kitapevi, Ankara, 2019

Hikmet Kapısı Hacı Bektâş-ı Veli

Erdem Yayınları, İstanbul, 2019

Nevşehir’in Bağrında Bir Gönüller Sultanı: Hacı Bektaş Veli

in: Memleket Pusulası Nevşehir, , Editor, Eski Babil Yayıları, pp.333-356, 2019

Kastamonu’da Eşkıyalık

KİTABEVİ YAYINLARI, İstanbul, 2018

Tasavvuf Yolunda

Kapı Yayınları, İstanbul, 2018

Fukara-yı Bektaşiyan

REVAK KİTABEVİ, İstanbul, 2017

Girit Bektaşileri

La Kitap Yayınları, Ankara, 2017

Seyyahların Gözüyle Kastamonu

ROZA YAYINEVİ, İstanbul, 2016

Tasavvuf Yolunda

Roza Yayınevi, İstanbul, 2016

En Uzun Yüzyılında Bektaşilik ve Bektaşiler

in: Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik (Tarih-Kimlik-İnanç-Ritüel), Yalçın Çakmak-İmran Gürtaş, Editor, İletişim Yayınları, pp.185-214, 2015

II. Abdülhamit Dönemi

TARİHÇİ KİTABEVİ, İstanbul, 2014

Tarihin Ekseninde

Roza Yayınevi, İstanbul, 2013

Sıradışı Bir Muhalif Rıza Nur

Roza Yayınevi, İstanbul, 2013

Türkiye’de İskân ve Şehirleşme Tarihi

Kitapevi Yayınları, İstanbul, 2012

Bektaşilerin Serencamı

Kapı Yayınları, İstanbul, 2012

Osmanlı Devleti’nde 1881-1882/1893 Nüfus Sayımı ve Meydana Gelen Hadiseler

in: Türkiye’de İskân ve Şehirleşme Tarihi, Mehmet Ali Beyhan, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.99-128, 2012

Episodes in the Encyclopedia

Cevat Abbas Gürer (1887-1943)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1, 2022

H. Ferid Alnar (1906-1978)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1, 2022

Salih Bozok (1881- 1941)

Atatürk Araştırma Merkezi, pp.1, 2022