Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Selcuk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr), Turkey

 • 2007 - 2009 Postgraduate

  Selcuk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Selcuk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  k-Mertebeli Lineer Rekürans Bağıntısıyla Tanımlı Sayı Dizileri ve Özellikleri

  Selcuk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Dr)

 • 2009 Postgraduate

  Sayı Dizilerinin Genelleştirilmesi

  Selcuk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik (Yl) (Tezli)