Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Z.N.S Türkiye Davası, (AİHM Karar İncelemesi)

Fasikül Hukuk Dergisi , vol.3, no.23, pp.12-14, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çevre Suçlarının Organize Bir Şekilde İşlenmesi: Kriminoloji ve Ceza Hukuku Boyutuyla “Eco Mafia”

11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 26 November 2021, pp.200-240

Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Aracılığıyla Korunması

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genç Hukukçular Sempozyumu 2021, Konya, Turkey, 25 June 2021, pp.277-280

İzinsiz Eczane Açma Suçu

I.ULUSLARARASI İLAÇ ve ECZACILIK HUKUKU KONGRESİ, Turkey, 04 September 2021

Z.N.S & Turkey Case

14. Summer Academy organized by İstanbul Kültür Üniversity, İzmir, Turkey, 08 September 2011, vol.3, pp.12-14

Books & Book Chapters

Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları Değerlendirme Raporu - I

in: Vergi Ceza Hukuku Çalışmaları, Özgenç İzzet, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.655-674, 2021

İzinsiz Eczane Açma Suçu

in: I. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı, Hakeri Hakan, Doğan Cahit, Ankara İbrahim, Günday Rezzan, Editor, Seçkin, Ankara, pp.75-94, 2021

“AnEvaluation of the Possible Issues in Theory and Practice within the Context of theCrime of Money Laundering”

in: 5. Türk – Kore Ceza Hukuku GünleriKarşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, Cilt I, Cilt II, ÖZGENÇ, İzzet TURHAN, Faruk ŞAHİN Cumhur, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.471-494, 2020 Sustainable Development

Suçu Bildirmeme Suçu

in: Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, Prof. Dr. Feridun Yenisey, Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Prof. Dr. Adem Sözüer , Prof. Dr. Faruk Turhan, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.757-784, 2018

Metrics

Publication

20

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals