Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Research Assistant

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü

 • 2006 - 2013 Research Assistant

  Gazi University, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Deputy Head of Department

  Ankara Haci Bayram Veli University

Courses

 • Undergraduate Genel İşletme

 • Postgraduate Sağlıkta Güncel Konular

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Undergraduate Sağlık Yönetiminde Hasta Hakları

 • Doctorate Seminer

 • Postgraduate Sağlık Yönetimi Etiği

 • Undergraduate Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve İletişim

 • Undergraduate Sağlık Yönetiminde Etik

 • Undergraduate Tıbbi Dokümantasyon

 • Undergraduate Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve İletişim