Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Teknoloji Yeterlilik ve Farkındalık Durumlarını Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Araştırma

II. Uluslararası Gazi Akademi ve Genç Sosyal Bilimciler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 16 March 2018, pp.42

Sağlık Yönetici Adaylarının Sayısal Yetkinlik Düzeyleri

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5 - 07 May 2018

Sosyal Görünüş Kaygısı ve Beden Suçluluğunun Diyet Planlarına Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2017, pp.159

Büro Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Yaptıkları Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi

IX. Uluslararası Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 02 January 2010

Books & Book Chapters

SAĞLIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

in: SAĞLIK YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜM VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR , Prof. Dr. Sezer Korkmaz, Doç. Dr. Edibe Asuman Atilla, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Mansur, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.223-274, 2022

Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve İletişim

in: Sağlık Kurumlarında Yönetim, Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.297-341, 2019