Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 1995 - Continues Associate Professor

  Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Managerial Experience

 • 2013 - 2015 University Executive Board Member

  Ankara Haci Bayram Veli University

Courses

 • Doctorate Birleşmiş Milletler Sistemi ve Uluslararsı Kuvvet Kullanma Hukuku

 • Postgraduate 21.Yüzyılda Kendi Kaderini Tayin Hakkı ve Ayrılma

 • Postgraduate 21.Yüzyılda Teori ve Uygulamada Kendi Kaderini Tayin ve Ayrılma

 • Doctorate Birleşmiş Milletler ve Kuvvet Kullanma Sistemi

 • Doctorate Uluslararası Hukuk Perspektifinden Hareketle Afrika’nın Uluslararası Hukuk Sorunları

 • Undergraduate Uluslararası Hukukta Son Gelişmeler

 • Postgraduate Yeni Teknolojiler ve Gelişmeler Işığında Silahlı Çatışmalar Hukuku

 • Postgraduate Devlet Dışı Aktörler ve Uluslararası Güvenlik

 • Undergraduate Uluslararası Hukuk II

 • Doctorate Ortadoğu ve Afrika’da Uluslararası Hukuk Pratikleri

 • Doctorate UluslararasıTerörizm ve Siyasal Şiddet

 • Postgraduate 21.Yüzyılda Keni Kaderini Tayin ve Ayrılma Hakkı

 • Undergraduate Uluslaraarası Hukukta Son Gelişmeler

 • Undergraduate Uluslararası Hukuk I

 • Doctorate Deniz Hukukunda Son Gelişmeler ve Türkiye

 • Postgraduate Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukuku

 • Doctorate Kuvvet Kullanma Hukuku

 • Undergraduate Uluslararası İlişkiler ve Terörizm

Advising Theses