Education Information

Education Information

 • 2017 - Continues Doctorate

  Ankara Haci Bayram Veli University, Faculty of Letters, Department of History, Turkey

 • 2015 - 2017 Postgraduate

  Gazi University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Middle East Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Postgraduate

  Savaş seferberliğinde Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’xxnin rolü (1914-1918)

  Gazi University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü