Education Information

Education Information

 • 1999 - 2004 Doctorate

  Ankara University, Turkey

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1990 - 1994 Postgraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1986 - 1990 Undergraduate

  Gazi University, Mesleki Eğitim Fakültesi, El Sanatları Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Kastamonu el dokumacılığı ve üretilen dokumaların bazı özellikleri ile işleme teknikleri üzerine bir araştırma

  Ankara University

 • 1996 Postgraduate

  Ankara il merkezinde piyasada bulunan işlemeli ürünler üzerinde bir araştırma

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1994 Postgraduate

  Ankara kız meslek liselerinde el ve makina nakışı öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklerini gerçekleştirme dereceleri

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü