Eğitim Bilgileri

Doktora, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Gazetecilik (Dr), Türkiye 2018 - 2020
Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim Ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı, Türkiye 2016 - 2018
Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (Yl) (Tezli), Türkiye 2015 - 2018
Lisans Yandal, Anadolu Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye 2011 - 2013
Lisans, Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın Ve Yayın Bölümü, Türkiye 2007 - 2013
Lisans Yandal, Artesis Plantijn Hogeschool (Erasmus Exchange Programme), Faculty of Communication, Journalism, Belçika 2010 - 2011

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, İnternet haberciliğinde yapay zeka teknolojisi kullanımı: Robot gazetecilik, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (Yl) (Tezli), 2018

Araştırma Alanları

Kitle İletişimi ve Araçları

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 2014 - Devam Ediyor

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ansiklopedide Bölümler

Metrikler