Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ömer Seyfettin

Türk Dili, no.828, pp.4-8, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Vefatının 82. Yılında Atatürk ve Türk Dili

Türk Dİli, no.827, pp.4-11, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Altay Dil Ailesinin İki Önemli Kolu: Moğolca ve Türkçe

Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.65-85, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Dîvânu Lugâti’t-Türk, Ali Emiri Efendi’yi Nasıl Buldu?

Dil Araştırmaları, no.23, pp.79-93, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Katmerli Zamir Çekimi ve Çuvaşça Örnekleri Üzerine

Dil Araştırmaları, no.21, pp.23-34, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Çuvaş Türkçesinde Yeterlilik KAtegorisi

DİL ARAŞTIRMALARI, no.18, pp.85-102, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Köktürk Harfli Yazıtlarla Çuvaşça Arasındaki Ortak Kelimeler

DİL ARAŞTIRMALARI, no.16, pp.51-82, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Çuvaş Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler

TÜRKBİLİG, no.14, pp.60-68, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

gil Eki Üzerine

DİL ARAŞTIRMALARI, no.1, pp.21-29, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Moğolca ve Türkçede Fiil Tamlayıcı İlişkileri

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, no.20, pp.81-98, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Çuvaş Bilmeceleri

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, no.13, pp.367-379, 2003 (ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Moğolca, Niçin Türkçeye En Yakın Dildir?

Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Ulanbator, MOĞOLİSTAN, 1 - 07 June 2018, vol.1, pp.735-760

Çuvaş Türkçesinde Akrabalık İsimleri

XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Budapest, Hungary, 26 - 27 September 2016, pp.86-92

Alp Hikâyelerine Göre Çuvaşların Giyim Kuşam Kültürü

21. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu ve Karma Sanatlar Sergisi Üsküp-Makedonya 07-09 Mayıs 2016, ÜSKÜP, Macedonia, 7 - 09 May 2016

Türk Lehçeleri Arasındaki Söz Dizimi Farklılıkları Üzerine

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 September - 01 October 2015, pp.18-26

Çuvaş Şairlerinin Mısralarında Dil Sevgisi

İdil-Ural Çalıştayı, Kırklareli, Turkey, 16 - 17 October 2015

Books & Book Chapters

Moğol Dili Grameri

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2021

Türkiye Türkçesinin Şekil Bilgisi

in: Türkoloji El Kitabı, Prof.Dr.Yavuz KArtallıoğlu, Editor, Dumat Ofset Matbaacılık, Ankara, pp.166-199, 2020

Eski Türkçe-Çuvaşça İlişkisi

in: Eski Türkçenin İzinde, Hüseyin Yıldız, Editor, Akçağ, Ankara, pp.119-125, 2019

Nikolay İvanoviç Yegorov

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları, Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.1251-1259, 2019

Narspi’de Hayvan İsimleri ve Kullanılışları

in: Çağdaş Çuvaş Edebiyatı’nın Kurucusu Konstantin V. İvanov Kitabı, Emine Yılmaz-Bülent Bayram-Feyzi Ersoy, Editor, Nobel, Ankara, pp.91-103, 2019

Çuvaş Türkçesi

in: Türk Dilinin Uzak Lehçeleri, Prof. Dr. Ahmet Buran, Editor, Akçağ, pp.11-105, 2018

Çuvaş Türkçesi Grameri

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2017

ÇUVAŞÇA KONUŞALIM

Gazi Kitabevi, Ankara, 2015

ÇUVAŞ TÜRKÇESİ GRAMERİ

Gazi Kitabevi, Ankara, 2010

Çuvaş Alp Hikâyeleri

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2009

Çuvaş Türkçesi

in: Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet Bican ERCİLASUN, Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.1285-1340, 2007