Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kara Kam Türk Bitig (Türk Destanı) Hakkında

Türk Yurdu , no.426, pp.79-83, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun 80 Yaşında

Türk Dili , no.854, pp.4-10, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Dîvânu Lugâti’t-Türk 950 Yaşında!

Türk Dili , no.841, pp.4-9, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Ömer Seyfettin

Türk Dili , no.828, pp.4-8, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Vefatının 82. Yılında Atatürk ve Türk Dili

Türk Dİli , no.827, pp.4-11, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Kağanlığı Ve Türk Bengü Taşları

Dil Araştırmaları , no.20, pp.265-268, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Çuvaş Türkçesinde Yeterlilik KAtegorisi

Dil Araştırmaları , no.18, pp.85-102, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Moğolistan ve Moğollar

Yeni Türkiye , pp.2825-2832, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Moğolistan ve Türk Kültürü Açısından Önemi

Türk Yurdu , no.287, pp.160-164, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Bozkurtları Yeniden Okurken

Türk Yurdu , no.282, pp.241-243, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Çuvaş Türkçesinde İkili Biçimler

Türkiyat Araştırmaları Dergisi , vol.28, no.28, pp.31-45, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Bir Şiir, Bir Masal

Türk Yurdu , no.239, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

1924 Bir Fotoğrafın Uzun Hikâyesi

Türk Yurdu , no.234, pp.63-65, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Dili Sahasında Üç Yeni Eser

Türk Yurdu , no.236, pp.70-71, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

gil Eki Üzerine

Dil Araştırmaları , no.1, pp.21-29, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2 BA Beden Beyin Akımı

Türk Yurdu , pp.66-69, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Moğolca-Türkçe Sözlük

TURKBILIG:TURKOLOJI ARASTIRMALARI , no.9, pp.179-181, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Moğolca, Niçin Türkçeye En Yakın Dildir?

Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, Ulanbator, MOĞOLİSTAN, 1 - 07 June 2018, vol.1, pp.735-760

Çuvaş Türkçesinde Akrabalık İsimleri

XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Budapest, Hungary, 26 - 27 September 2016, pp.86-92

Alp Hikâyelerine Göre Çuvaşların Giyim Kuşam Kültürü

21. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu ve Karma Sanatlar Sergisi Üsküp-Makedonya 07-09 Mayıs 2016, ÜSKÜP, Macedonia, 7 - 09 May 2016

Türk Lehçeleri Arasındaki Söz Dizimi Farklılıkları Üzerine

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 September - 01 October 2015, pp.18-26

Çuvaş Şairlerinin Mısralarında Dil Sevgisi

İdil-Ural Çalıştayı, Kırklareli, Turkey, 16 - 17 October 2015

Kutadgu Bilig’in Çuvaşçaya Aktarılan Beyitleri

Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacib ve Eseri Kutadgu Bilig, 26-27 Ekim 2009, Ankara, Turkey, 26 October 2009, pp.209-227

Çuvaş Alp Hikâyelerinde Düşman Tipolojisi

Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 October 2010, pp.177-185

Çuvaş Türkçesiyle Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması

V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara, Turkey, 20 - 26 September 2004, pp.1075-1086

Books & Book Chapters

Altay Dilleri Açısından Moğolca

in: Kökler, , Editor, Ötüken, Ankara, pp.133-164, 2024

Çuvaşçadaki Dinî Terminoloji Esaslı Arapça ve Farsça Kökenli Kelimeler Üzerine

in: Prof. Dr. Zühâl Yüksel’e Armağan, Işıktaş Sava, Işılay, Editor, Bengü Yayınevi, Ankara, pp.178-186, 2023

Ahmet Bican Ercilasun’un Romanlarında Dil Konusu ve Türkoloji

in: Doğumunun 80. Yılında Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Karahan, Leyla - Yıldız, Hüseyin, Editor, Türk Dil Kurumu, Ankara, pp.433-446, 2023

Bir Kitaba Tutuldum

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2022

Moğol Dili Grameri

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2021

Türkiye Türkçesinin Şekil Bilgisi

in: Türkoloji El Kitabı, Prof.Dr.Yavuz KArtallıoğlu, Editor, Dumat Ofset Matbaacılık, Ankara, pp.166-199, 2020

Nikolay İvanoviç Yegorov

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları, Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.1251-1259, 2019

Eski Türkçe-Çuvaşça İlişkisi

in: Eski Türkçenin İzinde, Hüseyin Yıldız, Editor, Akçağ, Ankara, pp.119-125, 2019

Nikolay İvanoviç Yegorov

in: Türkiye Dışındaki Türk Dünyası Türkologları, Ahmet Buran, Editor, Akçağ, Ankara, pp.1251-1259, 2019

Narspi’de Hayvan İsimleri ve Kullanılışları

in: Çağdaş Çuvaş Edebiyatı’nın Kurucusu Konstantin V. İvanov Kitabı, Emine Yılmaz-Bülent Bayram-Feyzi Ersoy, Editor, Nobel, Ankara, pp.91-103, 2019

Çuvaş Türkçesi

in: Türk Dilinin Uzak Lehçeleri, Prof. Dr. Ahmet Buran, Editor, Akçağ, pp.11-105, 2018

Çuvaş Türkçesi Grameri

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2017

ÇUVAŞÇA KONUŞALIM

Gazi Kitabevi, Ankara, 2015

Moğolcada İsim ve Sıfat Tamlamalarının Yapısı

in: Prof. Dr. Leylâ Karahan Armağanı, , Editor, Akçağ, Ankara, pp.485-495, 2013

ÇUVAŞ TÜRKÇESİ GRAMERİ

Gazi Kitabevi, Ankara, 2010

Çuvaş Alp Hikâyeleri

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2009

Çuvaş Türkçesi

in: Türk Lehçeleri Grameri, Ahmet Bican ERCİLASUN, Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.1285-1340, 2007

Çuvaş Türkleri

in: Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, , Editor, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, pp.106-131, 2004

Metrics

Publication

89

Citiation (TrDizin)

12

H-Index (TrDizin)

2

Project

1

Thesis Advisory

15