Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Sağlıkta Blok Zincir Teknolojisi ve Uygulamaları

in: Sağlık Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler, ÖZTÜRK Zekai, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.279-300, 2022

Küresel Sağlık Diplomasisi

in: Sağlık Yönetiminde Çağdaş Gelişmeler, ÖZTÜRK Zekai, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.1-28, 2022

ÜNİVERSİTELERDE KAYIRMACILIĞIN AKADEMİSYENLERİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİR UYGULAMA

in: İŞLETMELERDE YÖNTEM VE KAVRAM ÇALIŞMALARI, Serkan GÜN, Alper TUTCU, Editor, İksad Publishing House, pp.145-185, 2019